Exorcista I. Degro o okultizme: „Je to protiklad úcty a láskyplnej bázne voči Bohu“ (6. časť)

Začiatkom mája 2018 Zachej.sk spustil nový projekt „Spýtajte sa exorcistu,“ vďaka ktorému ste mohli položiť svoje otázky košickému exorcistovi Imrichovi Degrovi. Prinášame VI. diel jeho odpovedí, v ktorých sa venuje okultizmu.

Spýtajte sa exorcistu (VI.)

Okultizmus

39. Čo je to médium a čo to pre mňa znamená, byť médium?

Médium v okultizme znamená prostredník, sprostredkovateľ alebo kanál. Najznámejšie formy mediumizmu sú kontakt a komunikácia so zosnulými alebo s duchmi. Médium otvára svoju psychiku mŕtvemu alebo duchu a dáva mu k dispozícií aj svoje telo, aby mohol cez neho hovoriť (odovzdávať informácie) alebo konať (napr. „Filipínska chirurgia“ – ľudia bez medicínskeho vzdelania a bez chirurgických nástrojov v stave tranzu vykonávajú komplikované operácie, uzdravovatelia tvrdia, že tieto operácie vykonávajú pomocou duchov, ktorí do nich vstupujú). Biblia zakazuje tieto praktiky (porov. Ex 20,2-3; Lv 19,26. 31; 20,6. 27; Dt 18,10-14; Múd 2,24; 4,12; 17,7; Ž 58,6; Iz 8,19-20; Jer 8,17; Ez 13,17-23; 31,26; Mich 5,11; Neh 3,4; Sk 13,6-11; 16,16-18; Gal 3,1). Katechizmus katolíckej cirkvi hovorí jasne: „Treba odmietnuť všetky formy veštenia: uchyľovanie sa k satanovi alebo k zlým duchom, vyvolávanie mŕtvych alebo iné praktiky, o ktorých sa mylne predpokladá, že „odhaľujú“ budúcnosť. Používanie horoskopov, astrológia, čítanie z ruky, výklad predpovedí alebo osudov, jasnovidectvo a uchyľovanie sa k médiám prejavujú vôľu mať vládu nad časom, nad dejinami a nakoniec nad ľuďmi a zároveň túžbu nakloniť si skryté mocnosti. Sú v protiklade s úctou a rešpektom spojenými s láskyplnou bázňou, ktoré sme povinní mať jedine voči Bohu.“ (KKC 2116). A keď Biblia a Cirkev zakazujú tieto veci, to znamená, že ich považujú za reálne a nebezpečné. Ak by také neboli, bolo by hlúpe zakazovať ich; nemalo by to zmysel.

40. Ako sa chrániť, ak napr. blízky príbuzný (svokra konkrétne) neustále vyhľadáva liečiteľov a ezoteriku a napriek naším vysvetleniam a argumentom, na tom trvá a núti aj nás, aby ju tam vozili alebo jej aspoň odvoz sprostredkovali. Už sme sa s ňou veľa hádali na túto tému a nepomáha to. Už 12 rokov sa nám nedarí počať bábätko a aj celkovo sa nám nedarí a obávame sa, či aj toto nie je za tým napriek tomu, že žijeme sviatostný život so živým vzťahom k Bohu. Poradíte nám čo robiť v takom prípade? Ak je to od predkov, ako preťať negatívne puto? Je to jednorazová záležitosť alebo je potrebných veľa modlitieb, pôstov a pod.?

 Prvá a účinná ochrana pred všetkými formami okultizmu je normálny život modlitby a spojenia s Pánom. Toto zlo až na vzácne výnimky, ktoré Boh dopustí, má prekážku v intenzite kresťanského života danej osoby, proti ktorej je namierené. Platí tu, že čím je účinnejšia duchovná obrana, na ktorú okultizmus narazí, tým väčšmi sa rušia úmysly, ktoré sa čarodejník snažil dosiahnuť okultnými rituálmi. A ak sa aj v zriedkavých prípadoch zakorenia nejaké účinky v osobe, ktorá je v Božej milosti, spôsobené škody sú vo všeobecnosti dosť obmedzené.

Spýtajte sa exorcistu_rozklik

ODPORÚČAME: Prečítajte si predchádzajúce časti „Spýtajte sa exorcistu“

Určite Vám neodporúčam, aby ste svokre pomáhali s odvozom k liečiteľom. Argumentujte jej tým, že nebudete ju podporovať v hriešnom konaní, lebo je to v rozpore s vaším svedomím a vierou. Ak sa kvôli tomu hnevá, je to jej problém, ktorý Vy nevyriešite. Oná Vás môže požiadať o čokoľvek a Vy máte vždy právo povedať „áno“ alebo „nie“; a „nie“ musíte povedať, ak je to v rozpore s Vaším svedomím. Modlite sa pravidelne za svokru a žehnajte jej. Súčasne sa modlite za svoju ochranu. Nezabúdajte však, že tu nejde o nejaký počet modlitieb či dĺžku času, ale o Váš osobný pravidelný duchovný život, a o to, nakoľko do toho vkladáte svoje srdce. Ak ide o to, že nemôžete mať dieťa, pozrite si odpoveď spomenutú vyššie, ktorú som adresoval bezdetným manželom…

41. Moja svokra spolupracuje s psychotronikmi a dokonca keď sme boli s manželom spolu asi 3 roky, tak mu dala čistiť auru, či niečo také. Manžel sa neskutočne zmenil a urobila to bez jeho súhlasu. Vynadal jej a odvtedy sa jej snažíme vyhýbať. Máme 8 ročného syna a veľké obavy, či nám to nemôže ublížiť, keď ona robí s okultizmom. Manžel bol už rozvedený, keď sme sa vzali, preto nemôžeme pristupovať k eucharistii. U mňa sú zdravotné problémy, boli už aj problémy v manželstve, niekedy mám pocit, že či nám nepraje zle, pretože keď som povedala mužovi pravdu o nej – že čaruje – a on jej to vykričal, tak začala na mňa nadávať a že o mne nechce počuť. Mám obavy, či to čo robí, nemá na nás dosah.

Prvá a účinná ochrana pred všetkými formami okultizmu je normálny život modlitby a spojenia s Pánom. Ak nemôžete pristupovať k sviatostiam, usilujte sa aspoň o pravidelnú modlitbu a čítanie Biblie. Usilujte sa vždy konať v súlade so svedomím. Svokre pravidelne v modlitbe odpúšťajte a žehnajte ju. Zároveň sa modlite o ochranu i o požehnanie pre seba.

42. Priateľku trápia bolesti, vtedy keď niečo naplánujeme. Priznala sa, že to riešila okultizmom ale utiekla, pri spovedi nechápe čo jej chce kňaz povedať, je veriaca ale nechce prijať rady a pomoc, lebo nie som kňaz.

Odporučte svojej priateľke, aby vyhľadala kňaza mimo spovede a porozprávala sa s ním. Alebo jej odporučte dobrú knihu s touto problematikou. Zároveň sa za ňu pravidelne modlite a proste, nech sa deje Božia vôľa v jej živote.

Imrich DegroImrich Degro je katolíckym kňazom pôsobiacim v Košickej arcidiecéze. V roku 2002 ho košický arcibiskup poveril službou exorcizmu pre individuálne prípady a v roku 2010 mu bola pôsobnosť rozšírená na celú Košickú arcidiecézu. Je autorom kníh Pane, príď mi na pomocNičivá sila okultizmu.

Prečo projekt Spýtajte sa exorcistu?

Projekt Spýtajte sa exorcistu chce byť spojítkom medzi ľuďmi a kňazom povereným službou exorcizmu. Uvedomujeme si, že cesta k nemu je pre mnohých ťažká a týmto ju chceme uľahčiť. Prostredníctvom tohto formulára máte jedinečnú možnosť spýtať sa ho na to, čo Vás trápi.

Tím Zachej.sk

 

7. diel odpovedí na vaše otázky bude zverejnený o týždeň, 22. júla 2018.

4.3 Užívateľ (29 Hlasy)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre