Exorcista I. Degro: Môže laik prikazovať diablovi v mene Krista? (8. časť)

Začiatkom mája 2018 Zachej.sk spustil nový projekt „Spýtajte sa exorcistu,“ vďaka ktorému ste mohli položiť svoje otázky košickému exorcistovi Imrichovi Degrovi. Prinášame VIII. diel jeho odpovedí, v ktorých sa venuje otázkam z rôznych tematických okruhov – od exorcizmov až po „krst v Duchu Svätom.“

Spýtajte sa exorcistu (VIII.)

Nezaradené otázky

48. Môže laik prikazovať diablovi v mene Krista? V KKC aj CIC sa píše len o zákaze veľkého rímskeho exorcizmu ktorý môže vykonávať len kňaz s poverením biskupa.

Katolícka cirkev – ak ide o súkromnú modlitbu veriaceho – výslovne nezakazuje, ale neodporúča laikom priamo oslovovať zlých duchov a dávať im príkazy. Robí to preto, aby ich chránila. Preto aj odporúča laikom modlitby za oslobodenie, teda nie priame oslovenie a príkaz, ale prosba k Bohu, aby on oslobodzoval.

Ak ide o verejnú modlitbu, zakazuje to laikom. Zároveň platí, že diecézny biskup môže pre svoju diecézu stanoviť určité partikulárne pravidlá alebo normy ohľadom modlitieb za oslobodenie. Ak v danej diecéze jestvujú takéto normy, sme všetci povinní sa nimi riadiť (porov. List ordinárom ohľadom noriem týkajúcich sa exorcizmov, https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-vatikanskych-uradov/c/list-ordinarom-ohladom-noriem-tykajucich-sa-exorcizmov; Inštrukcia o modlitbách za uzdravenie na https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-vatikanskych-uradov/c/instrukcia-o-modlitbach-za-uzdravenie).

49. Chcel by som vedieť, akú formulku používa exorcista, vyslovenú v duchu, resp. v mysli, aby odhalil prítomnosť Zlého. P. Amorth sa vyjadril o takejto formulke, kde sa Zlý nemôže nijako ukryť a musí sa prejaviť. Pre vlastnú potrebu sa to pýtam.

Každý exorcista môže mať nejakú vlastnú osvedčenú metódu (nemusí to byť len formulka vyslovená mysľou). Ak používa „formulku“, nie je to žiadna naučená formulka, ale je to určitý priamy príkaz zlému duchu, ktorý exorcista vyslovuje vlastnými „myšlienkami“. Preto tieto príkazy môžu byť rôzne.

50. V charizmatických protestantských denomináciách vidieť, ako ľudia odpadávajú a sú opití Duchom Svätým. Toto prešlo aj do Katolíckej cirkvi, tzv. krst v Duchu Svätom. Je to od Boha, alebo nie?

„Krst v Duchu Svätom“ alebo aj „usnutie v Duchu Svätom“ sa navonok prejavuje tým, že človek pri stretnutí s Božím majestátom alebo mocou padne na zem, no nestráca úplne vedomie. S týmto fenoménom sa stretávame už v Biblii, napr. stávalo sa to prorokom, keď mali videnie (porov. Ez 1,28; Dan 10,9; Zjv 1,17); kňaz padol pred Božou majestátnosťou (porov. 2 Krn 5,14); pred Ježišom padali ľudia na zem (porov. Mt 17,6; Mk 3,11); Šavol padol na ceste do Damasku (porov. Sk 26,14; Sk 9,4); neveriaci padli (porov. 1 Kor 14,25); celý dav padol (porov. Jn 18,6). Aj niektorí svätí o tom hovoria, napr. sv. Terézia z Avily. No vždy musíme rozlišovať. Príčinou padnutia na zem totiž môže byť:

(1) „premoženie človeka Božou mocou“;

(2) reakcia zlého ducha;

(3) psychika.

Spýtajte sa exorcistu_rozklik3

ODPORÚČAME: Prečítajte si predchádzajúce časti „Spýtajte sa exorcistu“

V prvom prípade hovoríme o duchovnom zážitku. Osoba je uvoľnená a pokojná a po „prebudení“ zvyčajne nastáva nejaká zmena v jej živote alebo uzdravenie. S reakciou zlého ducha sa stretávame pri ľuďoch, ktorí sa zaoberali okultizmom alebo sú posadnutí, či zažívajú mimoriadne pôsobenie zlého ducha. V tomto prípade dochádza k stretu dvoch duchovných svetov. Osoba je napätá, nepokojná a telo je stuhnuté. V treťom prípade hovoríme o psychickom zážitku a môže byť prejavom napríklad aj davovej psychózy či dynamiky. Vo väčšine prípadov ide o ten posledný zážitok, čo ale neznamená, že to musí byť hneď zlé (napr. môže dochádzať k určitému emočnému uvoľneniu). Ale nerobme z tohto zážitku stredobod (ten, kto padne nie je viac svätejší), nenaháňajme sa za ním. Psychicky chorí ľudia majú veľmi radi tento zážitok, je to pre nich vhodná príležitosť, ako upútať na seba pozornosť; nemali by sme im to dovoliť. Ak sa nachádzame v prostredí, kde by to mohlo vyvolať neporiadok, máme to ovládať tak, ako aj všetky iné charizmy a ich prejavy (porov. 1 Kor 14).

51. Ako zabrániť urážkam Najsvätejšieho mena Ježiš, Svätej Trojice a Panny Márie?

Môžeme napomenúť osobu, ktorá to robí. Môžeme ju poprosiť, aby to v našej prítomnosti nerobila.

Imrich DegroImrich Degro je katolíckym kňazom pôsobiacim v Košickej arcidiecéze. V roku 2002 ho košický arcibiskup poveril službou exorcizmu pre individuálne prípady a v roku 2010 mu bola pôsobnosť rozšírená na celú Košickú arcidiecézu. Je autorom kníh Pane, príď mi na pomocNičivá sila okultizmu.

Prečo projekt Spýtajte sa exorcistu?

Projekt Spýtajte sa exorcistu chce byť spojítkom medzi ľuďmi a kňazom povereným službou exorcizmu. Uvedomujeme si, že cesta k nemu je pre mnohých ťažká a týmto ju chceme uľahčiť. Prostredníctvom tohto formulára máte jedinečnú možnosť spýtať sa ho na to, čo Vás trápi.

Tím Zachej.sk

 

9. diel odpovedí na vaše otázky bude zverejnený o týždeň, 5. augusta 2018.

4.4 Užívateľ (18 Hlasy)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

1 Comment

  • Jednoducho vysvetlené a poučné a možno by bolo dobre uviesť aj nejake modlitby. Vdaka. PánBoh zaplať!

Komentáre