Exorcista I. Degro: „Božou vôľou je určite spása našich duší“ (10. časť)

Začiatkom mája 2018 Zachej.sk spustil nový projekt „Spýtajte sa exorcistu,“ vďaka ktorému ste mohli položiť svoje otázky košickému exorcistovi Imrichovi Degrovi. Prinášame X. diel jeho odpovedí, v ktorých sa venuje otázkam z rôznych tematických okruhov.


Spýtajte sa exorcistu (X.)

Nezaradené otázky

54. Je masturbovanie u maloletých hriech?

O odpoveď na túto otázku som poprosil morálneho teológa ThDr. Radoslava Lojana, PhD. Tu je jeho odpoveď:

Dieťa sa veľmi intenzívne vyvíja nielen fyzicky, ale aj psychicky. Masturbácia sa môže prihodiť už vo veku prvých erekcií ako experiment. Nevhodné je vytvorenie návyku pravidelnými, častými, v tomto veku bezpredmetnými, hravými masturbáciami. Masturbáciu človek prežíva v každom veku inak a jeho organizmus ako celok (vrátane duše) je inak vnímavý na vytvorenie návyku (mladší jedinec si vytvorí závislosť skôr ako starší, nevhodné návyky ovplyvňujú jeho neskoršie vnímanie lásky a sexuálneho aktu ako takého). Z morálneho uhla pohľadu je masturbácia (v každom veku) hriechom. Ide totiž o nezdravé budovanie vlastnej sexuality. Ide o to aby maloletý nestratil hrdosť, úctu k svojmu telu i k telám ostatných, aby nestratil prirodzenú hanblivosť či akékoľvek zábrany. Inak sa môže ľahko stať, že masturbáciu začne pomerne skoro vnímať ako niečo, čo mu už nestačí, hoci ešte nie je schopný pravej partnerskej lásky.

55. Je cirkev Bethel sekta? Šíri učenie hnutia viery… Tento duch sa prenáša aj vkladaním rúk, či fúknutím.

Nie som odborníkom na sekty. Tento fenomén by mal skúmať skôr dogmatik alebo aspoň religionista.

Spýtajte sa exorcistu_rozklik5

ODPORÚČAME: Prečítajte si predchádzajúce časti „Spýtajte sa exorcistu“

56. Ak bol obraz Božského Srdca posvätený v dome spolu so zasvätením rodiny Božskému Srdcu, stačí obraz preniesť na nové miesto a uctievať ho na ňom, alebo treba nanovo vykonať zasvätenie? To zasvätenie bolo asi pred 57 rokmi. Môže toto zasvätenie pomôcť aj pri záchrane vlastníctva domu, ktorý patril mojej rodine, ale podvodným spôsobom okradli moju mamku a spravili ju bezdomovkyňou? Našťastie len na papieri, lebo býva u mňa, ale aj tak to zle znáša. Máme to znášať v duchu pokory, alebo sa modliť za spravodlivosť?

Posvätenie – požehnanie – obrazu (alebo aj akéhokoľvek iného predmetu) stačí urobiť raz. Zasvätenie je osobným úkonom – rozhodnutím jednotlivca. Ide o určité odovzdanie seba Bohu. V podstate je to modlitba, v ktorej prosíme, aby sa diala Božia vôľa v našom živote a zároveň vyjadrujeme svoj súhlas s touto Božou vôľou.

Môžeme však zasvätenie urobiť aj v mene iných (napr. celej rodiny, obce, národa). V takomto prípade ich zverujeme Bohu, do jeho rúk – do jeho starostlivosti. Teda prosíme, aby sa diala Božia vôľa v ich živote. Ale dať súhlas s touto Božou vôľou za nich už nemôžeme. To musí urobiť každý sám za seba.

Neviem, či záchrana domu, ktorý bol ukradnutý, je pre Vás a Vašu rodinu Božou vôľou. Ale určite je Božou vôľou spása vašich duší.

 

Imrich DegroImrich Degro je katolíckym kňazom pôsobiacim v Košickej arcidiecéze. V roku 2002 ho košický arcibiskup poveril službou exorcizmu pre individuálne prípady a v roku 2010 mu bola pôsobnosť rozšírená na celú Košickú arcidiecézu. Je autorom kníh Pane, príď mi na pomocNičivá sila okultizmu.

Prečo projekt Spýtajte sa exorcistu?

Projekt Spýtajte sa exorcistu chce byť spojítkom medzi ľuďmi a kňazom povereným službou exorcizmu. Uvedomujeme si, že cesta k nemu je pre mnohých ťažká a týmto ju chceme uľahčiť. Prostredníctvom tohto formulára máte jedinečnú možnosť spýtať sa ho na to, čo Vás trápi.

Tím Zachej.sk

 

11. diel odpovedí na vaše otázky bude zverejnený o týždeň, 19. augusta 2018.

4.1 Užívateľ (7 Hlasy)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre