Exkluzívna novinka na Zachej.sk: Boj proti diablovi v posolstvách Medžugoria

Spoznajte diablovu taktiku a naučte sa jej čeliť s pomocou Panny Márie vďaka novinke Boj proti diablovi v posolstvách Medžugoria

V posolstvách Panny Márie – Kráľovnej pokoja, ktoré od roku 1981 odovzdáva svetu v malej dedinke s názvom Medžugorie, sa často hovorí o satanovi, a to najmä ako o ničiteľovi a zvodcovi, ktorého cieľom je prekaziť našu spásu a naviesť nás čo najďalej od Boha. Tento obraz diabla presne zodpovedá Ježišovej definícii zo Svätého Písma, podľa ktorej je diabol „luhárom“ a „vrahom“ (porov. Jn 8, 44). Na základe toho môžeme povedať, že diabol, pred akým nás v Medžugorí varuje Panna Mária, je ten istý diabol, pred akým nás varoval Ježiš.

Novinka Boj proti diablovi v posolstvách Medžugoria vysvetľuje a objasňuje démonológiu v posolstvách Panny Márie, ktorými sa nás snaží prinavrátiť na správnu cestu – cestu spásy. Kniha skúma pôsobenie satana tak, ako nás pred ním vystríha medžugorská Panna Mária. Jej cieľom je vedeckým spôsobom dokázať obsahovú zhodu posolstiev Kráľovnej pokoja s učením Katolíckej cirkvi. Vďaka tejto zhode dielo zároveň dokazuje hodnovernosť Máriiných posolstiev.

V knihe sa oboznámite s nasledujúcimi témami:

 • zjavenia v Medžugorí a ich história
 • medžugorské tajomstvá
 • medžugorské posolstvá a ich fázy
 • Máriiných päť kameňov
 • satan ako luhár, klamár a vrah
 • ochrana pred satanom
 • katolícka démonológia
 • Sväté Písmo o diablovi
 • Tradícia Cirkvi a diabol
 • satan podľa Učiteľského úradu Cirkvi
 • svedectvá svätých a exorcistov
 • učenie pápeža Františka
 • a mnohé iné

Kniha Boj proti diablovi v posolstvách Medžugoria vychádza v čase, keď očakávame vyhlásenie oficiálneho stanoviska Cirkvi k zjaveniam v Medžugorí. Tieto zjavenia sú podľa slov Panny Márie zavŕšením procesu, ktorý sa začal pred 200 rokmi. Potvrdzujú to aj niektoré z posolstiev, ktoré Panna Mária adresovala vizionárom: „Tieto moje zjavenia tu v Medžugorí sú posledné, ktorých sa dostane ľudstvu. Neotáľajte s  obrátením!“ (17. apríl 1982). „Toto je poslednýkrát, čo som prišla vyzvať svet na obrátenie. Viac sa už na zemi nezjavím: toto sú moje posledné zjavenia“ (2. mája 1982). Využime preto čas, ktorý nám Boh dáva. Obráťme sa a vydajme sa na cestu spásy, ktorú nám Panna Mária ponúka. Prijmime jej pozvanie! Môžeme len získať.

Skroť svoje nepokojné srdce

Martina Bednáriková, Zachej.sk

0 Užívateľ (0 Hlasy)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre