Evanjelista svätý Lukáš nám zanechal viac, než si možno vieme predstaviť

Štyri evanjeliá, jedna Pravda. Toľko by sme mohli povedať k existencii štyroch rozsiahlych textov, ktoré nám tu zanechali štyria odvážni muži, aby nám objasnili a doložili udalosti posledných dní nášho Spasiteľa na tomto svete a priblížili nás viac k pravde zmŕtvychvstania. Jedným z nich bol aj Lukáš, ktorý sa stal spoločníkom svätého Pavla. Postava, ktorú v poslednom filme o Pavlovi Apoštol Pavol bezpochyby dokonale zahral herec Jim Caviezel.

Čo vlastne o Lukášovi vieme? Veľa zo života teda nie, len na základe Nového zákona vieme predpokladať, že bol lekár a zároveň bol pohanom. Ako sa dostal k človeku veriacemu v mesiášstvo Ježiša, už zrejme nezistíme, ale vieme, že je zo 4 evanjelistov najvzdelanejší. Čo dokladá aj jeho rozsiahle evanjelium, kde sa okrem udalostiam úzko spätým s Ježišom Kristom venoval aj historickým predispozíciám, vrátane zvestovania narodenia Jána Krstiteľa. Jedinečné je aj v tom, že sa práve tam objavil text Magnifikatu, oslavný text z pier Panny Márie pri návšteve svätej Alžbety. Tým akoby dostal do povedomia a popredia úlohu Panny Márie v živote Cirkvi. Nepochybne si z tohto môžeme vziať aj ponaučenie o ľudskej pokore a moci Pána Boha (Bohu nič nie je nemožné a najviac sa prejavuje práve v pokorných).

Ako sám Lukáš hneď na začiatku svojho evanjelia spomína: „…som sa aj ja rozhodol, že ti to, vznešený Teofil, po dôkladnom preskúmaní všetkého od počiatku verne rad – radom opíšem, aby si poznal spoľahlivosť učenia, do ktorého ťa zasvätili“ (Lk1,3-4).

Môžeme z toho pochopiť, že svätý Lukáš najskôr skúmal vieru prvých kresťanov, evanjelium Ježiša Krista a jeho mesiášstvo rozumom a študovaním histórie. Čo v mnohom popiera argumenty ľudí neveriacich, ale aj pochybujúcich, ak tvrdia, že Nový zákon nemá žiaden historický podklad. Lukáš, čo by pohan, nemal ako vychádzať len z viery, a tak využil aj zdroje, ktoré mal vtedy k dispozícii. Bol predsa učený. A tak vyzerá aj jeho podanie zmŕtvychvstania Pána Ježiša. Okrem vnútorného, vieroučného pohľadu ho obohatil aj o historické súvislosti a možno práve vďaka nemu vieme viac.

Ako som spomenula vyššie, Lukáš bol Pavlovým spoločníkom a zjavne aj lekárom, no v prvom rade bol misionárom Ježiša Krista. Mnohí sa zamýšľajú nad tým, či je jeho pohanstvo dôveryhodné, no kým prídu na to, či bol skutočne pohanom, alebo len laxným Židom nasledujúcim grécke zvyklosti, vieme minimálne to, že nebol prítomným v časoch vystúpenia a učenia Ježiša pred zmŕtvychvstaním. No vďaka nemu a jeho Skutkom apoštolov vieme dosť o tom, čo sa udialo po zmŕtvychvstaní a nanebovstúpení Pána. Práve vďaka jeho zmyslu pre detaily a zapisovaniu udalostí potom vieme, kam viedli cesty prvých kresťanov – a máme tak informácie ako o obrátení Pavla, ktorému bol verným priateľom a nasledovníkom, ale aj o smrti prvého mučeníka, svätého Štefana. Zápis všetkých možných mien, udalostí, okamihov či ciest muselo vyžadovať mnoho neprespatých nocí. Veľa precestoval, podobne ako ostatní učeníci a samotní apoštoli. Počas týchto ciest zbieral svedectvá a zoskupoval ich. Táto obetavosť je obdivuhodná (mimo iného). Ktovie, aký úmysel mal, no práve vďaka evanjeliu a Skutkom máme bližšie k predstave a prežitiu toho, čo nastalo po smrti nášho Pána. A tým nám dal a predostrel príklad toho, čo sa očakáva od nás. Nepriblížil nám len historické udalosti, on nám priblížil aj vnútorné vzťahy medzi učeníkmi a tým nám zanechal náuku o tom, ako sa majú k sebe správať Ježišovi nasledovníci.

Lukáš je patrónom umelcov, notárov, či lekárov.

Martina Šulová

Zdroj: Britannica

Obrázok: Franciscan media

Produkty súvisiace s týmto článkom:

Evanjelium pocestného Hlásateľ evanjelia u Lukáša Nad evangeliem podle Lukáše
5 Užívateľ (2 Hlasy)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre