Dobrá novina: okrem zdravia potrebujeme i slová nádeje

Celoslovenská kolednícka akcia Dobrá novina tento rok otvorila už svoj 27. ročník. eRko-Hnutie kresťanských spoločenstiev detí pozýva všetkých, malých i veľkých, zapojiť sa do vianočného koledovania a prispieť k šíreniu radostnej zvesti v slovenských farnostiach.

Foto: Koledníci z Lokce zaspievali a zavinšovali po svätej omši. Foto: Dobrá novina, 2021.

Veľmi si uvedomujeme, že vianočné posolstvo a služba koledníkov je v týchto náročných časoch ešte urgentnejšia. Ľudia potrebujú okrem akútnej zdravotnej starostlivosti počuť i slová nádeje. V tom vnímame veľkú úlohu koledníkov Dobrej noviny – priniesť nádej, želať zdravie, šťastie a piesňami ohlásiť tajomstvo Vianoc, narodenie Božieho Syna, Spasiteľa ľudstva.

Koledníci sú pripravení roznášať pokoj, radosť a dobrú náladu aj tento rok. Svoju službu prispôsobia aktuálnym opatreniam. Deti i dospelí sa už na vás veľmi tešia, ako budú na Vianoce koledovať, a my vieme, že mnohé rodiny sa tešia na nich. Budeme radi, ak by sa koledovanie podarilo v čo najtradičnejšej forme a naším želaním je koledovanie popod obloky. V tomto ročníku sme preto pripravili usmernenia pre bezpečné koledovanie. Niet pochýb, že koledníci budú naozaj tvoriví, mnohí vymysleli rôzne alternatívy, natáčajú videá, pripravujú program pre obecný rozhlas alebo si zabezpečujú live stream, ktorý spustia počas vianočných dní. Všetko to robia pre druhých, aby svojim farníkom, susedom, priateľom priniesli na Vianoce kúsok dobra a radosti. A nerobia to len pre nich. Veria, že svojou námahou prinesú dobro aj pre ľudí v núdzi.

Dobrá novina vďaka koledníkom a štedrým darcom dokáže podporovať ľudí žijúcich v ťažkých životných podmienkach v krajinách afrického kontinentu. Jedným z nich je aj kuchár George, otec  siedmich detí, žijúci na východe Ugandy. Vo svojej farnosti sa zapojil do svojpomocnej skupiny a vďaka podpore charity v Arcidiecéze Tororo, mohol spolu s celou skupinou začať drobné podnikanie. Preto dnes dokáže lepšie zabezpečiť svoju rodinu v tomto chudobnom regióne. Dobrá novina spolupracuje s arcidiecézou už niekoľko rokov a to aj v ďalších aktivitách.

Foto: Deti George Jumu z farnosti Busitema sa po večeroch učievali pri svetle petrolejovej lampy. Dnes už majú elektrinu. Foto: Dobrá novina, 2021.

Vďaka vám Dobrá novina realizuje v spolupráci s africkými partnermi, ako sú rehole, cirkevné inštitúcie, charity a neziskové organizácie, rôzne rozvojové a humanitárne projekty zamerané na prístup k vzdelaniu, zdravotnej starostlivosti, pitnej vode či ďalšie sociálne programy. Podporou Dobrej noviny môžete aj vy prispieť k dôstojnému životu ľudí a zvýšite ich šance na lepší život. 

Koledníci robia veľmi záslužnú prácu – ohlasujú vianočné posolstvo v našich rodinách a cez finančnú  zbierku rozvíjajú solidaritu s núdznymi.

Počas tretej adventnej nedele naši biskupi požehnali všetkých koledníkov (Rádio Lumen, TV Lux), aby rozniesli radostnú zvesť do slovenských rodín. Budú sa snažiť zo všetkých svojich síl, aby toto požehnanie odovzdali ďalej, aby sa Slovensko počas Vianoc napĺňalo Kristovým pokojom a pravou radosťou z narodenia nášho Spasiteľa.

Ďakujeme, že otvárate srdcia Dobrej novine. Želáme vám, aby radostná zvesť vstúpila do vašich príbytkov a naplnila vaše rodiny šťastím, pokojom a láskou.

V mene všetkých koledníkov Dobrej noviny

Daniel Fiala
riaditeľ Dobrej noviny 

Dobrá novina – 27. ročník je verejná zbierka registrovaná na MV SR pod č. 000-2021-018310 zo dňa 21. 5. 2021 na všeobecne prospešný účel rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci.

0 Užívateľ (0 Hlasy)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre