Diego Manetti: Medžugorie je mimoriadnym pozvaním k obráteniu

Už o pár dní vydávame exkluzívnu novinku: knihu Boj proti diablovi v posolstvách Medžugoria, ktorú napísal taliansky spisovateľ a odborník na fenomén Medžugorie Diego Manetti. Pri tej príležitosti vám prinášame rozhovor s týmto výnimočným autorom.

Čo si myslíte o zjaveniach v Medžugorí? 

Zažil som zjavenia v Medžugorí priamo na mieste. Dlhé roky som ich skúmal zďaleka a uvedomil som si, že ich nedokážem posúdiť bez toho, aby som tam sám bol a spravil si na ne vlastný názor. Preto som sa tam pred vyše desiatimi rokmi vydal. Plne rešpektujúc úsudok Katolíckej cirkvi však môžem povedať, že z toho, čo som videl, ja osobne verím, že zjavenia sú autentické. Práve prostredníctvom Panny Márie v Medžugorí nastal v mojom živote zásadný obrat.

Kedy ste boli v Medžugorí po prvýkrát?

Bolo to v roku 2004. Moja kolegyňa sa v tom čase vrátila z Medžugoria. Všimol som si, že je celkom iná než predtým. Zaujalo ma to. Ako som už spomínal, od začiatku som zjavenia skúmal, no na mieste som nikdy nebol. Preto som sa tam s niekoľkými priateľmi rozhodol vybrať. 18. marca 2004 som sa v Bosne a Hercegovine zúčastnil pravidelného zjavenia Panny Márie Mirjane. Keď som ju videl upadnúť do extázy, bolo mi jasné, že nevidí nič naokolo. Bolo to prvýkrát, čo som bol svedkom extázy. Hneď som pochopil, že to nie je normálny stav a že Mirjana nič nepredstiera.

V mnohých zjaveniach v Medžugorí nám Panna Mária pripomenula, že satan je dnes oveľa násilnejší a zúrivejší než kedykoľvek predtým.

Kráľovná pokoja nám v Medžugorí 1. januára 2001 odovzdala správu, že „satan je v tomto momente uvoľnený zo svojich pút“. Bojuje na troch frontoch naraz: proti rodine, mladým a pokoju. Rodine, pretože je obrazom Najsvätejšej Trojice. Diabol sa nás snaží presvedčiť, že rodina je kultúrny výmysel. Ide však o ten najkrajší dar, ktorý nám Boh daroval. Zároveň chce zničiť mladých a pripraviť ich o pokoj, nádej a hodnoty. Mladí dnes nemajú vieru a nevedia žiť pravú lásku. Napokon nás pripravuje o pokoj. Žijeme vo svete, v ktorom nie je pokoj. Nemám pritom na mysli len vojny, ale hlavne nedostatok pokoja v našich srdciach a v našich rodinách. Diabol útočí na všetkých týchto troch frontoch silnejšie než kedykoľvek predtým. Naša Matka však vyvíja „protiútok“. Počas 30 rokov zjavení v Medžugorí zvoláva Ježišových učeníkov a apoštolov. Chce priniesť Krista späť do ľudských sŕdc.

Je aj ateizmus jedným zo satanových útokov?

Povedal by som, že skôr než ateizmus je problémom modloslužba. Ateizmus je dnes menším problémom – nikto dnes nepovie „neverím v Boha ani v nič iné“. Ľudia síce neveria v Boha, ale veria v iných bohov. Vládnu nám sex, drogy, pýcha… takto nasledujeme Lucifera v jeho rebélii. On prvý odmietol svojho vlastného tvorcu – Boha. A našich predkov naviedol k rovnakému hriechu: neposlušnosti voči Bohu. Tento hriech diabol odjakživa zasieva do sŕdc ľudí. Človek je však stvorený na to, aby uctieval niečo väčšie než len seba. Keď človek odmieta uctievať Boha, stáva sa modlárom. Okrem modloslužby prevláda aj klamstvo, že Kristus nie je Božím Synom.

Čo si myslíte o vizionároch, ktorí sú už vyše 30 rokov Máriinými poslami?

S niektorými zo šiestich vizionárov sme sa za tie roky stali dobrými priateľmi. Sú to jednoduchí a úprimní ľudia. Každý deň svedčia, že Boh si nevyberá tých najlepších. Napriek tomu sú stopercentne verní náročnej úlohe, ktorá im bola zverená. Majú veľkú zodpovednosť. Tak často o vizionároch špekulujeme, pýtame sa na ich osobné životy a zvyky… no oni sú predovšetkým Božími nástrojmi, a tak by sme sa na nich aj mali pozerať. Je dôležité, aby sme sa za nich modlili, pretože ich úloha je veľmi dôležitá. Naozaj si myslím, že všetci šiesti vizionári sú vybraní Božou Matkou, aby svetu priniesli posolstvo pokoja a obrátenia v treťom tisícročí.

Sú zjavenia v Medžugorí pre Cirkev znakom nového smerovania?

Srdcom cirkevných reforiem bol vždy akýsi návrat ku koreňom: znovuobjavenie evanjelia v jeho celistvosti. Panna Mária v Medžugorí pripomína potrebu modlitby, pôstu, svätej spovede, svätej omše a Božieho slova. Toto všetko boli centrálne prvky už v prvotnej Cirkvi. Panna Mária nám v Medžugorí jednoducho prišla pripomenúť, čo je úlohou každého z nás: laikov, rehoľníkov i kňazov. Z tohto pohľadu si myslím, že Medžugorie je veľkým darom nielen pre celú Cirkev, ale aj pre ľudí mimo Cirkvi. Želám si, aby sme naň zareagovali tak, ako Panna Mária zakončuje všetky svoje posolstvá v Medžugorí: „Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie.“
Diego Manetti je stredoškolským profesorom filozofie. Spolupracuje s talianskym vydavateľstvom Piemme, moderuje reláciu v Rádiu Mária a píše knihy o Medžugorí. Vo vydavateľstve Zachej.sk už o pár dní vyjde jeho kniha „Boj proti diablovi v posolstvách Medžugoria“.
Svätý Amfilochij

Z talianskeho originálu Intervista a Diego Manetti ‘Medjugorje è straordinario invito alla conversione’ preložila Martina Bednáriková, Zachej.sk. Krátené.

Zdroj: https://medjugorje.altervista.org/index.php/archivio/articolo/testimonianze/1707/diego-manetti-medjugorje-invito-alla-conversione

5 Užívateľ (2 Hlasy)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre