Dávajme aj my to, čo dať môžeme, a pomôžme chudobným v Hondurase

Vincentská rodina organizuje celoslovenskú verejnú zbierku s názvom Boj proti hladu na pomoc chudobným na Haiti, Hondurase, Albánsku, Rusku, Ukrajine a na Slovensku. Pri tejto príležitosti vám prinášame svedectvá laických misijných dobrovoľníčok Anastázie a Lucie, ktoré vám priblížia svoju misijnú prácu v Hondurase.

Anastázia, vincentská laická misonárka zo Slovenska

„Človek nemôže vyčkávať so založenými rukami. Božie kráľovstvo je ako šíre more – treba nám rozprestrieť siete. Je ako vzácna perla – ale túto perlu musíme nájsť my. Božie kráľovstvo je ako skrytý poklad – no my ho musíme vykopať.“

Táto krásna a jasná výzva, vyslovená kedysi svätým Tomášom Akvinským, vo mne ešte viac roznietila moju dlhoročnú túžbu po misiách, ktorá bola určite vnuknutím Ducha Svätého a postupne vo mne zrela. Zaujala ma o to viac ako archeologičku, ktorá chcela stále vykopávať poklady sveta. A myslím, že ten najväčší poklad života a najvzácnejšiu perlu sa mi podarilo nájsť.

Pracovala som na Božej roli, pre Božie kráľovstvo, poslaná do sveta hlásať evanjelium. Tou roľou sa mi stal Honduras. Som vďačná Bohu za 9 mesiacov, kedy som tam mohla rozprestierať siete alebo sa o to aspoň snažiť, hľadať a nachádzať, dávať a dostávať.

Dávajme aj my to, čo dať môžeme. Aj ľudia na Hondurase dávali, hoci sami veľa nemali. Čoho mali dostatok, bola dobrá nálada a dôvera v Božiu moc a starostlivosť.

Na Božej roli je práce stále dosť, pracujme na nej každý tým spôsobom, aký je nám vnuknutý.

Anastázia

Lucia, vincentská laická misionárka zo Slovenska

Volám sa Lucka a bola som na misiách na Hondurase, kde som strávila krásnych 9 mesiacov. Bol to pre mňa nesmierne požehnaný čas, počas ktorého som prvýkrát naozaj pocítila, že Boh ma ľúbi bez podmienok a že má pre mňa pripravené nádherné veci 🙂

Na misie som sa rozhodla ísť, pretože som počas formácie v MiSeVi pocítila hlbokú a úprimnú túžbu darovať rok z môjho života Bohu a službe chudobným. On dal za mňa celý život. Povedala som si, že môj rok na misii môže byť odpoveďou na Božiu lásku ku mne.

Na Hondurase ma najviac prekvapilo, ako dobre a prirodzene som sa tam cítila aj napriek jazykovým bariéram. Bolo to miesto, ktoré som v tom čase veľmi potrebovala navštíviť a zakúsiť Boha trochu inak, ako som bola zvyknutá.

Výťažok zo zbierky Boj proti hladu sa v tejto krajine používa na naozaj potrebné veci. Plavila som sa loďkou, ktorá prevážala lieky do zdravotných stredísk v našej farnosti. Stavali sa domčeky pre tých najchudobnejších a mnohé iné veci…

Poviem vám, byť na druhej strane tejto zbierky vás presvedčí, že podporiť chudobných, ktorí to potrebujú, sa oplatí.

A k tomu vás chcem aj povzbudiť. Boh vám vašu štedrosť tisícnásobne vráti v tom, čo najviac potrebujete.

Lucia

Viac o zbierke Boj proti hladu nájdete na www.bojprotihladu.sk.

5 Užívateľ (3 Hlasy)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre