Čo si predstaviť pod pojmom špiritizmus?

Zhubný špiritizmus (recenzia)

„Ale oni, keď počuli, že žije a že ho videla neverili“  (Mk 16, 11)

Vybral som si tento citát z Markovho evanjelia, keďže vystihuje to, čo vám chcem napísať a aj to o čom hovorí kniha Zhubný špiritizmus od talianskeho exorcistu F. Bamonteho.

Spomínam si, keď ma vydavateľstvo Zachej.sk oslovilo, aby som napísal recenziu na knihu Diabolské posadnutia a exorcizmus, ani som netušil, že o pár mesiacov sa osobne stretnem s jej autorom. Oslovil ma jeho štýl a spôsob výkladu, ktorý je pochopiteľný aj pre menej fundovaného čitateľa.

Vieme, že naša viera je z počutia. Zvlášť vo Veľkonočnom období počúvame svedectvo za svedectvom o tom, ako sa Ježiš zjavil tým, ktorých tak veľmi miloval. Oni prišli balzamovať telo a našli prázdny hrob, ale nevedeli, kde je Ježiš a po osobnom stretnutí s Ním, keď  ho videli na vlastné oči zrazu „nemohli uveriť vlastným očiam“. Niekde tu sa nachádzame aj my, keď otvárame knihu tohto skúseného talianskeho exorcistu, nástupcu nášho milovaného p. Amortha.

To, čo nás hneď v úvode prekvapí je už spomínaný štýl autora. Už z oslovenia Drahý priateľ, priateľka! máme pocit, že sa rozprávame s niekým, komu na nás záleží, a preto nás chce chrániť pred pascami, ktoré má pre nás pripravené nepriateľ našej spásy.

Keď sa povie slovo špiritizmus, len málokto vie, čo si má pod týmto pojmom predstaviť. Veľmi jednoducho ide o pokus vyvolávať zomrelých a duchov s cieľom na niečo sa ich spytovať.

Autor nám predstavuje svoju doterajšiu pastoračnú skúsenosť. Ide o svedectvo človeka, ktorý to videl na vlastné oči a počul na vlastné uši. Hneď v úvode knihy sa dočítame o rôznych obetiach špiritizmu. Potom autor predstavuje jednotlivé techniky, ktoré sa používajú v tomto okultnom svete. Čítame o rôznych špiritistických prúdoch a formách špiritizmu, ktoré sa objavili v minulosti.  Na jednej strane je tu skúsenosť človeka, ktorý hľadá odpovede na svoje otázky v špiritizme  a zabúda pritom na to, čo si o tom všetkom myslí Stvoriteľ, Pán života? O mnohých takýchto skúsenostiach čítame veľmi podrobne už v Starom zákone. Potrebné je však oprieť sa aj o dokumenty Učiteľského úradu, ktoré veľmi jasne odsudzujú tieto praktiky.

Niekedy nás vedie zvedavosť a niekedy zase hlboký smútok po strate milovanej osoby, lebo chceme vedieť, či je naozaj na dobrom mieste. Teda prvým krokom je zvedavosť, ktorá má mnoho tvárí. Keď to pokračuje ďalej  a komunikujeme s niekým, o kom si myslíme, že je to náš milovaný syn, milovaná dcéra (je to zlý duch, ktorý si zoberie podobu a intonáciu hlasu zosnulého) a dozvedáme sa mnohé pekné veci, to však ešte neznamená, že to pochádza od Boha. Dnes je moderné používať prítomnosť rôznych médií, ktoré „sú schopné“ nadviazať kontakt s našimi zosnulými. Je to veľmi nebezpečné a tu prichádzame k ďalšiemu kroku, ktorý nazývame zviazanosť a už stojíme pred bránou zajatia. Odtiaľ sa však už nedokážeme oslobodiť. Poslednou zmienkou je závažný dopad týchto skúseností na naše psychické a fyzické zdravie bez ohľadu na to, či sme veriaci alebo nie sme.

Autor nám skrze učenie Cirkvi ponúka odpoveď, ktorú nachádzame v našom spoločenstve so zosnulými. My nemáme právo umelo vyprovokovať takéto stretnutie s našimi zosnulými. Všetko je iba zo slobodnej Božej iniciatívy. Ak sa to aj deje, deje sa to vždy prostredníctvom modlitby.

„Je to on, kto povolal tvojich drahých na druhý svet, a on určil, že tvoje plné spoločenstvo s nimi nastane až vtedy, keď aj teba povolá na stretnutie s nimi vo večnom živote“ – dodáva páter Bamonte.

Komu odporúčam prečítať si túto knihu?

Predovšetkým nám kňazom, ktorí sa s ľuďmi s podobnými ťažkosťami, ako sú opísané v tejto knihe denne stretávame, i keď je dôležité skúmať duchov, ako nám to pripomína aj svätý apoštol Ján. Samozrejme všetkým ľuďom dobrej vôle, ktorí nehľadajú duchovné zážitky vo svete temnôt, ale chcú promptne odpovedať na otázky, ktoré im položia ich priatelia a známi.

Ježiš žije a má sa dobre! Dal nám prísľub, že sa raz všetci stretneme v nebi. Našou úlohou je modliť sa a žiť, ako žil On.

Pane, ďakujeme Ti, za p. Francesca, požehnávaj ho v jeho službe exorcistu a tiež prosím o vedenie Duchom Svätým, pre každého, kto vezme do rúk túto knihu. Amen.

Zhubný špiritizmus

Autor recenzie: Tomáš Belá (rímskokatolícky kňaz)

Bibliografický popis: BAMONTE, F. 2019. Zhubný špiritizmus [I danni dello spiritismo.], Zachej.sk, 192 s., brožovaná väzba, ISBN: 978-80-82111-09-8

 

5 Užívateľ (4 Hlasy)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre