Posts in "Modlitby"

Modlitba za odvahu

Podľa Katechizmu Katolíckej cirkvi je modlitba „povznesenie duše k Bohu“ (KKC 2559). V úprimnom vyjadrení srdca nám však často bráni náš strach. Prinášame vám preto nádhernú modlitbu za odvahu, ktorá je zároveň dialógom s tým, ktorý nás stvoril a najdokonalejšie nás pozná. Veríme, že vám pomôže uvedomiť si nekonečnosť Božej lásky voči nám.

Read More

Modlitba za odstránenie generačného prekliatia

Rodiny sú domácimi cirkvami, kde Ježiš rastie – rastie v láske manželov, rastie v živote detí. Preto nepriateľ tak často útočí na rodinu. Diabol nechce vidieť rodinu, snaží sa ju zničiť, aby v nej už nebola žiadna láska. Čo môžeme v tejto zložitej situácii robiť, ako môžeme proti jeho úkladom bojovať? Na pomoc prichádza nová kniha Ako oslobodiť a uzdraviť rodiny. Práve z tejto knihy vám prinášame silnú a hlbokú modlitbu za odstránenie generačného prekliatia v rodine.

Read More

Modlitba za duše v očistci

Duše v očistci potrebujú naše modlitby. Prinášame vám nádhernú modlitbu švajčiarskeho katolíckeho autora Arnolda Guilleta za duše v očistci, aby sme vás povzbudili k hlbšiemu rozjímaniu a intenzívnejšej modlitbe za úbohé dušičky, ktoré si sami nedokážu pomôcť.

Read More

Ruženec svetla

Október je mesiacom, v ktorom sa častejšie modlíme ruženec, a tak si cez ruky Panny Márie uctievame nášho Pána Ježiša Krista. Prinášame vám podrobný návod na modlitbu ruženca svetla, ktorým si pripomíname tajomstvá Ježišovho krstu a začiatku verejného účinkovania, zázraku na svadbe v Káne Galilejskej, ohlasovania Božieho kráľovstva, Ježišovho premenenia na vrchu Tábor a ustanovenia Eucharistie. Tento ruženec sa modlieva zvlášť vo štvrtok. Veríme, že vám tento návod pomôže modliť sa ho s láskou a dôverou.

Read More

Modlitba k blahoslavenému Titusovi Zemanovi

Dňa 30. septembra si pripomíname 5. výročie blahorečenia nášho rodáka Titusa Zemana, výnimočného kňaza a mučeníka, ktorý obetoval svoj život za nové duchovné povolania. Pri tejto príležitosti vám prinášame modlitbu k tomuto blahoslavenému mužovi.

Read More

Modlitba pred krížom

od svätého Vincenta Máriu Strambiho

Dňa 25. septembra si pripomíname sviatok málo známeho svätca – Vincenta Máriu Strambiho, biskupa a rehoľníka – pasionistu, ktorý ponúkol svoj život Bohu ako obetu za život chorého pápeža Leva XII., ktorý sa po Vincentovej smrti zázračne uzdravil. Pri tejto príležitosti vám prinášame jeho krásnu modlitbu pred krížom.

Read More

Radostný ruženec

Svätý Ján Pavol II. povedal: „Modliť sa ruženec znamená zveriť naše starosti milosrdným srdciam Ježiša a jeho matky.“ Prinášame vám podrobný návod na modlitbu radostného ruženca, ktorým si pripomíname tajomstvá zvestovania Panne Márii, navštívenia Alžbety, narodenia Pána Ježiša, jeho obetovanie a nájdenie v chráme. Tento ruženec sa modlieva zvlášť v pondelok a v sobotu, no vo Vianočnom období sa ho katolíci modlievajú aj v iné dni. Veríme, že vám tento návod pomôže modliť sa ho s láskou a dôverou.

Read More

Modlitba za dobrých kňazov

Boh síce v každej dobe vzbudzuje povolanie ku kňazskému stavu, aby nechýbali potrební prostredníci, ktorí by dušiam udeľovali sviatostné milosti nevyhnutné k spáse, ale praje si, aby sme si aj sami vyprosovali nových kňazov a modlili sa za nich. Prinášame vám modlitbu z novej knihy Modlitby za kňazov, vďaka ktorej môžete pomôcť vyprosiť milosti kňazom na Slovensku i v zahraničí.

Read More

30-dňová novéna k Panne Márii

Prinášame vám text modlitby k úcte Panny Márie, ktorá sa modlí 30 po sebe nasledujúcich dní. Veríme, že jej odriekaním na príhovor Panny Márie získame milosti, o ktoré prosíme. Modlitba sa tiež odporúča počas 30 po sebe nasledujúcich piatkov.

Read More

Svätý Anton Paduánsky môže zmeniť váš život

Jedným z najznámejších svätcov sveta je svätý Anton Paduánsky, známy ako svätec pomáhajúci nájsť stratené veci. Netýka sa to len nejakých stratených dokumentov či iných materiálnych záležitostí, ale predovšetkým stratenej viery a stratenej lásky. O svätom Antonovi je známe, že bol horlivý v modlitbe a zbožnosti. Ponúkame Vám preto modlitby k tomuto výnimočnému františkánovi.

Read More

Modlitba za sedem darov Ducha Svätého

Poslaním každého kresťana je stať sa svätým, milovať Boha opravdivou a svojho blížneho milosrdnou láskou. Aby sme toto poslanie naplnili, potrebujeme vo svojom živote sedem darov Ducha Svätého. Ponúkame vám modlitbu, ktorá vám pomôže vyprosiť si ich.

Read More