Posts in "Modlitby"

Modlitba za dobrých kňazov

Boh síce v každej dobe vzbudzuje povolanie ku kňazskému stavu, aby nechýbali potrební prostredníci, ktorí by dušiam udeľovali sviatostné milosti nevyhnutné k spáse, ale praje si, aby sme si aj sami vyprosovali nových kňazov a modlili sa za nich. Prinášame vám modlitbu z novej knihy Modlitby za kňazov, vďaka ktorej môžete pomôcť vyprosiť milosti kňazom na Slovensku i v zahraničí.

Read More

30-dňová novéna k Panne Márii

Prinášame vám text modlitby k úcte Panny Márie, ktorá sa modlí 30 po sebe nasledujúcich dní. Veríme, že jej odriekaním na príhovor Panny Márie získame milosti, o ktoré prosíme. Modlitba sa tiež odporúča počas 30 po sebe nasledujúcich piatkov.

Read More

Svätý Anton Paduánsky môže zmeniť váš život

Jedným z najznámejších svätcov sveta je svätý Anton Paduánsky, známy ako svätec pomáhajúci nájsť stratené veci. Netýka sa to len nejakých stratených dokumentov či iných materiálnych záležitostí, ale predovšetkým stratenej viery a stratenej lásky. O svätom Antonovi je známe, že bol horlivý v modlitbe a zbožnosti. Ponúkame Vám preto modlitby k tomuto výnimočnému františkánovi.

Read More

Modlitba za sedem darov Ducha Svätého

Poslaním každého kresťana je stať sa svätým, milovať Boha opravdivou a svojho blížneho milosrdnou láskou. Aby sme toto poslanie naplnili, potrebujeme vo svojom živote sedem darov Ducha Svätého. Ponúkame vám modlitbu, ktorá vám pomôže vyprosiť si ich.

Read More

Modlitba k Duchu Svätému

O pár dní slávime Turíce – sviatok Zoslania Ducha Svätého. Vyprosme si pri tejto príležitosti nasledujúcou modlitbou dary odvahy a lásky, ktoré nám Boh túži dať v plnosti.

Read More

Slávnostný ruženec

Svätý František Saleský povedal: „Najmocnejšou modlitbou je modlitba ruženca.“ Prinášame vám podrobný návod na modlitbu slávnostného ruženca, ktorým si pripomíname tajomstvá Kristovho zmŕtvychvstania, nanebovstúpenia, zoslania Ducha Svätého, nanebovzatia Panny Márie a jej korunovania. Tento ruženec sa modlieva zvlášť v stredu a v nedeľu, no vo Veľkonočnom období sa ho katolíci modlievajú aj v iné dni. Veríme, že vám tento návod pomôže modliť sa ho s láskou a dôverou.

Read More

Zasvätenie sa Ježišovi Kristovi, vtelenej Múdrosti, rukami Panny Márie

Vo štvrtok 28. apríla si pripomíname sviatok svätého Ľudovíta Máriu Grigniona z Montfortu, známeho predovšetkým oddanosťou k Panne Márii a výrokom „Cez Máriu k Ježišovi“. Pri tejto príležitosti vám prinášame krásnu modlitbu zasvätenia sa Ježišovi skrze ruky jeho i našej Matky, ktorú svätý Ľudovít sám napísal.

Read More

Rozjímanie o Ježišovom utrpení podľa Luisy Piccarrety

Strávte čas s Ježišom a utešte ho v jeho obrovskej samote a bolesti, ktoré predchádzali jeho umučeniu! Prinášame vám krátke rozjímanie od talianskej mystičky Luisy Piccarrety, vďaka ktorému prežijete chvíľu s Ježišom v Getsemanskej záhrade a svojou prítomnosťou ovlažíte jeho ubolené srdce.

Read More

Korunka k svätému Michalovi Archanjelovi

V dnešných turbulentných časoch, kedy máme veľakrát pocit, že zlo víťazí nad dobrom, je veľmi dôležité hľadať oporu v mocnom bojovníkovi, vernom ochrancovi a neúnavnom obhajcovi Božej pravdy – svätom Michalovi Archanjelovi. Prinášame Vám preto modlitbu korunky k tomuto pokornému a silnému veliteľovi Božej armády.

Read More