Posts in "Články"

Úcta k svätej Rite na Slovensku

Svätá Rita sa na Slovensku teší mimoriadnej obľube. Dôkazom toho je nielen úcta veriacich, ale aj časté pobožnosti či púte na počesť tejto veľkej svätice. Prinášame vám prehľad farností na Slovensku, v ktorých si môžete uctiť svätú Ritu hneď niekoľkými spôsobmi.

Read More

Zjavenie Kristových rán sestre Márii Marte Chambonovej

Nedá sa vyjadriť, ako Spasiteľ túži, aby mohol vojsť do našich duší skrze lásku k jeho utrpeniu. Pán sestre Márii Marte Chambonovej povedal: „Po mojej svätej Matke sa žiadnej duši nedostala tá milosť, aby dňom i nocou rozjímala o mojich svätých ranách.“ Ponorme sa do tohto tajomstva ešte hlbšie a pochopme, aké je prospešné poslúchnuť túto Spasiteľovu výzvu.

Read More

Malá cesta La Salette

Vernosť v malých veciach − tak by sa dal v skratke zhrnúť program kresťanského života v zjavení Panny Márie v La Salette. Nie je v ňom nič mocné, nič, čo by presahovalo naše možnosti. Je to výzva k najjednoduchším náboženským praktikám, ktoré často považujeme za bezcenné. A Matka Pána svojimi slovami Melánii a Maximinovi ukazuje, že nielenže majú význam, ale keď chýbajú, má to pre svet katastrofálne dôsledky...

Read More

Bolestná Matka rýchlo vedie svoje deti k svätosti: Príbeh Gabriela Possentiho

Panna Mária nenechá bez povšimnutia ani jeden Zdravas’, Mária. Tí, ktorí ju prosia o pomoc, si môžu byť istí, že ich vypočuje. Zdá sa, že pobožnosť k Bolestnej Matke Božej je daná nebom, aby nám pomohla získať svätosť. Utiekajme sa preto k našej Matke vo všetkých okolnostiach života ako svätý Gabriel Possenti, ktorého príbeh vám prinášame.

Read More

Ako vznikla pobožnosť krížovej cesty?

Pôstne obdobie je časom prípravy na Veľkú noc. Vo farnostiach sú práve v pôste najobľúbenejšou pobožnosťou krížové cesty, ktoré „kopírujú“ Kristovu cestu od Pontského Piláta až ku Božiemu hrobu. V 16. storočí sa táto cesta oficiálne nazývala „Via Dolorosa“ (smutná cesta) alebo jednoducho krížová cesta. Ako však táto pobožnosť vznikla a ako sa vyvinula do svojej súčasnej podoby?

Read More

Prvé zjavenie Panny Márie v Lurdoch

V sobotu 11. februára si pripomíname 165. výročie zjavenia Panny Márie v Lurdoch. Pri tej príležitosti vám prinášame presný opis udalostí, ktoré sa v ten výnimočný deň udiali vizionárke – mladej dievčine Bernadetke.

Read More

Modlitba za chorých

Dňa 11. februára si pripomíname Preblahoslavenú Pannu Máriu Lurdskú. V tento deň v roku 1858 sa Panna Mária prvýkrát zjavila pri Massabiellskej jaskyni dnes už svätej Bernadetke. Pri tejto príležitosti vám prinášame modlitbu k Panne Márii Lurdskej za všetkých chorých, ktorí potrebujú uzdravenie tela či duše.

Read More

Stigmy sestry Márie Marty Chambonovej. Jej jedinou potravou je telo Pána vo svätom prijímaní

Sestra Mária Marta Chambonová bola francúzskou rehoľníčkou, ktorej Ježiš Kristus zjavil, že je povolaná, aby oživila úctu k jeho svätým ranám. Počas svojho života veľmi veľa trpela – dostala dar stigiem a dlhý čas žila len z Eucharistie. Svojím príkladom, znášajúc veľké bolesti, ešte i dnes odovzdáva Ježišovo posolstvo každému, kto je ochotný počúvať a prijať ho.

Read More

Nezabudni na bolesti svojej Matky

Panna Mária hľadela na svojho Syna, priviazaného k stĺpu, počula svišťanie bičov a palíc, videla, ako sa jeho telo chveje a zvíja pod ranami. Bola tam, keď ho Pilát ukazoval ľudu, sprevádzala ho na krížovej ceste a stála pod krížom. Pozerala sa, ako mu krv steká do očí a nemohla mu utrieť jeho presvätú tvár…

Read More

Pobožnosť k svätým ranám

Proroci, apoštoli, svätí i pápeži sa zhodujú na tom, že sväté rany nášho Pána Ježiša Krista sú zdrojom našej spásy. Každý kresťan by si mal preto Kristove rany patrične uctievať. Prinášame vám pobožnosť k svätým ranám, ktorá vznikla na podnet omilostenej duše – mystičky Márie Marty Chambonovej, rehoľníčky z Rádu navštívenia Panny Márie. Veríme, že vás povzbudí k hlbšej úcte k nesmiernemu utrpeniu nášho Pána.

Read More

Kto bola Bernadeta Soubirousová?

Zjavenia Panny Márie vo francúzskych Lurdoch sú známe na celom svete. Na toto požehnané miesto neustále prúdia davy pútnikov, ktorí hľadajú uzdravenie, pomoc či radu u našej Matky Panny Márie. Ústrednou postavou týchto udalostí, ktoré sa udiali pred 165 rokmi, bolo mladé a nevzdelané dievča, dnes známe ako svätá Bernadeta. Kým bola a aký bol jej život pred zjaveniami? Odpovede na tieto otázky ponúka nasledujúci článok.

Read More