Bohom vyslobodená (recenzia)

Bohom vyslobodená je kniha, ktorá svojím zovňajškom upúta každú ženu. V šatách obálky romantického románu sú však zaodeté životné skúsenosti a príbehy ženy, ktorá sa v každom okamihu svojho života snaží hľadať Božiu vôľu. Na prvý pohľad sa môže zdať, že ide o hlboko veriacu ženu, vychovávanú v kresťanskej viere od útleho detstva. Opak je však pravdou. Sonja Corbitt je svojou povahou tvrdohlavá rebelka. Vyrastala v rodine adventistov. V dospelosti konvertovala na katolícku vieru, pretože hľadala možnosť intenzívnejšieho prežívania Božej prítomnosti, ktorú našla v Eucharistii.

Boh si túto svojráznu ženu vybral, aby jej odhalil múdrosť a použiteľnosť slov Svätého písma v reálnom živote modernej doby.

Cestu Sonji Corbitt k absolútnej dôvere Duchu Svätému a prijatiu všetkého k čomu ju vedie, môžeme prirovnať nie k diaľnici, ale skôr k motokrosovej dráhe. Sonja je dôkazom, že Boh môže človeka previesť veľkými zmenami, no musíme mu to dovoliť.

V knihe ma prekvapila a zároveň zaujala otvorenosť, s akou autorka hovorí  o svojich chybách a nedostatkoch. Ľudia sa nezvyknú pochváliť svojimi neúspechmi, či zlými vlastnosťami. Obdivujem Sonju, že túto hanbu prekonala a na vlastných, konkrétnych chybách a hriechoch nám ukazuje, ako sa môžeme vymaniť a oslobodiť od našich nedostatkov, či zvykových hriechov. Kniha nie je len teoretizovaním o morálke, či medziľudských vzťahoch. Každá jedná kapitola je podložená jej vlastnou životnou skúsenosťou. V konkrétnej situácií sa s nami delí o zážitok z nájdenia odpovede na svoje konanie vo Svätom písme. Praktickými radami nás nabáda, aby sme sa odovzdali Duchu Svätému a boli sme vnímaví a otvorení pre prijatie slov Písma.

V kapitole s názvom Prečo vidíš smietku v oku svojho brata?… ma oslovila myšlienka o odpustení. Vniesla nový pohľad na často používané slovo „odpustenie“, ktorého dôkladný, či presný význam si nedostatočne uvedomujeme.

„Viete, že Biblia hovorí, že nám nebude odpustené, ak my sami neodpustíme? Odpustenie znamená zanechať myšlienky a činy naplnené pomstou a túžbou po potrestaní a ponechať Boha, aby sa sám postaral o daného človeka. Pri veľkých zraneniach je odpustenie len zriedkakedy jednorazovou záležitosťou; musí sa opakovať vždy, keď sa v nás vynorí daná emócia či spomienka.“ (str. 122)

Aj vy používate na svoje ospravedlnenie pojem „neškodný hriech“? Sonja Corbitt ide do hĺbky a vysvetľuje, že tento náš zvykový hriech až taký neškodný nie je.

„Modlíš sa za svoje životné okolnosti a prosíš Boha, aby ich zmenil, no nič sa nedeje? Ak Boh nechce zmeniť naše životné okolnosti, čo ak je to preto, že chce najskôr zmeniť nás? (naše zvykové hriechy) Nie sú naše životné okolnosti len sériou Božích pokusov získať si našu pozornosť?“ (str. 133)

Kniha Bohom vyslobodená je úžasným svedectvom ženy, ktorá sa rozhodla prijať Sväté písmo do svojho života a žiť podľa neho bez kompromisov. Aj keď obálka knihy v nás  evokuje predstavu, že ide o ženskú literatúru, Sonja v nej pozýva všetkých – tak mužov ako aj ženy,  aby sme sa nebáli uveriť Písmu a tak na vlastnej koži sme mohli zakúsiť, ako nás Boh premieňa v lepšieho človeka.

Bohom vyslobodená

Autorka recenzie: Monika Bugáňová

Bibliografický popis: CORBITT,S. 2017.  Bohom vyslobodená [Unleashed: How to Receive Everything the Holy Spirit Wants to Give You], Košice : Zachej.sk, 220s., brožovaná väzba, ISBN 978-80-89866-18-2.

5 Užívateľ (1 Hlas)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre