Boh sa s nami nehrá na skrývačku. Túži sa rozprávať!

…alebo, o čom je novinka Imaginácie Ducha?

Boh nie je nemý. Nehrá sa s nami na skrývačku ani pred nami neuteká. Túži, aby sme Ho hľadali, aby sme dychtili po Jeho prítomnosti, ale nehrá sa na princeznú vo veži, ktorú treba dobíjať.

Stojí s otvoreným náručím. Burácavým hlasom nás volá ku Sebe. Hlas volajúceho na púšti. Slovo, ktoré nesie moc. Slovo, ktorým stvoril Nebesia, zem i všetko čo je na nej. Slovo, ktorým tešil Adama A Evu počas prechádzok v letnom vánku Raja.

Neustále sa prihováral a zjavoval Svojim priateľom tajomstvá Svojho srdca. Akoby to miloval. Čakal, kým prídeme dosť blízko na to, aby nám mohol zašepkať slová, ktoré ešte nikdy nikomu nepovedal.

V časoch Starého Zákona zveroval Svoje tajomstvá prorokom – splnomocnencom a poslom Neba. Privilégium Božieho hlasu bolo zverené len im. Jedine im Boh hovoril o Svojich plánoch a oni mali byť hlasnou trúbou oznamujúcou Pánove myšlienky.
V tom čase boli proroci ako cvendžiaca rolnička visiaca na Božom krku. Ich zvonenie, ich hlas a slová zjavovali smer, ktorým sa Boh hýbe.

Ostatní to vedeli a neochvejne prorokov nasledovali. Vedeli totiž, že kde sú oni, tam je aj Pán.

Zdá sa, ale, akoby Boh túžil hovoriť ku každému z nás. Nie len k vyvoleným. Neustále a bez výnimky.

A tak sa Jeho sväté Slovo, ktorým všetko stvoril, jedného dňa stalo Telom. Živé Slovo, ktoré sa prihováralo každému, hovorilo s najbiednejšími a sadalo s tými, ktorých by nik nepovažoval za vyvolencov. Skončili časy starozákonných prorokov. Boh sa stal človekom – Ježišom Kristom. Jeho slová sprevádzané zázrakmi a divmi sa odrazu mohli dotýkať mnohých.

No Boh chcel ísť ešte ďalej. Chcel, aby Jeho hlas mohli počuť naozaj všetci, nielen tí, ktorí sa mohli stretnúť s Jeho Synom. Chcel byť spoznávaný každým. Chcel hovoriť s každým.

Imaginácie Ducha

 

Preto poslal Ducha Svätého.

Toho, ktorý hovoril ústami prorokov.

Toho, ktorý dnes hovorí k nám vždy, keď túžime počuť Jeho hlas.

Boh roztrhol záves a to, čo bolo kedysi prístupné len niektorým, je teraz prístupné nám všetkým.

Všetkých nás volá do Svojej prítomnosti, učiť sa od Neho a kráčať po cestách, ktoré nám ukáže. Chce ísť s nami ruka v ruke, rozprávať sa a viesť nás živými údoliami i vyschnutými pustinami.

Duch Svätý miluje dotýkať sa nášho srdca a ovlažiť ho svojím vánkom. V hlbokej intimite modlitby ho prikrýva svojou prítomnosťou a šepká mu tajomstvá. Pozýva ho do neznáma, kráčať tam, kde ešte nebolo.

Slová Ducha Svätého sú odpoveďou na úprimné volanie Božích detí po Jeho prítomnosti. Sú posilou, povzbudením, mečom usvedčenia. Vynášajú na svetlo pravdu a zviazané srdcia uvoľňujú z pút.

Modlitby príhovorov sú jedným z tých miest, kde sa nebo stretáva zo zemou a atmosféru napĺňajú prorocké slová Ducha Svätého.

V kníhkupectve Zachej.sk vám teraz prinášame jedinečnú knižočku duchovných obrazov –  Imaginácie Ducha.

Autorka zozbierala slová a obrazy, ktoré jej počas niekoľkých stretnutí modlitieb príhovorov Duch Svätý zjavoval. Doplnené o prorocký výklad, vďaka ktorému sa môžu tieto obrazy dotknúť mnohých sŕdc ich vložila do publikácie. Spolu s nádhernými ilustráciami vytvárajú neopakovateľný celok, prorockého i umeleckého významu.

Sebaprijatie Všetko má svoj čas

<Viac o knihe Imaginácie Ducha>

<ďalšie knihy kníhkupectva Zachej.sk>

 

0 Užívateľ (0 Hlasy)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre