Blíži sa sviatok Božieho Tela, čo o ňom vieme?

V tomto týždni budeme sláviť prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Vieme, že dňom ustanovenia Sviatosti oltárnej je Zelený štvrtok. Aké je však presnejšie pozadie vzniku tohto sviatku a tradície takzvaných „oltárikov“?

Pamiatku ustanovenia Sviatosti oltárnej do 13. storočia Cirkev oslavovala na Zelený štvrtok. V tento deň sa však nemôžeme úplne oddať radosti nad ustanovením najsvätejšej Sviatosti, lebo je to čas Kristovho utrpenia. Dôstojnosť Sviatosti si však vyžaduje, aby nášmu Spasiteľovi bola prejavená patričná úcta. Táto slávnosť tak bola ustanovená na štvrtok po Trojičnej nedeli a ľudovo sa nazýva Božie Telo alebo Oltáriky.

Pohnútku k založeniu tohto sviatku dala zbožná mníška Juliana z cistercitského kláštora na vrchu Kornillon v Lüttichu (Belgicko). Táto mníška venovala všetok voľný čas návšteve Sviatosti oltárnej. Vo vytržení niekoľko ráz videla jasný mesiac s tmavým pruhom. Sám Pán Ježiš ju poučil, že tienisté miesto na mesiaci znamená, že v cirkevnom roku chýba ešte jeden sviatok, ktorým by bola uctená Sviatosť oltárna. Viac rokov bolo toto videnie držané v tajnosti, až kým ho Juliana prezradila lüttišskému biskupovi Róbertovi. Biskup sviatok povolil v roku 1247, no jeho slávenia sa nedožil. Po jeho smrti sa však slávnosť rozšírila nielen po celom biskupstve, ale aj inde. Za pápeža Urbana IV. bol sviatok Božieho Tela zavedený pre celú Cirkev.

Spočiatku sa slávnosť konala len v kostole. Až pápež Ján XXII. dal úpravu, aby sa slávnosť Božieho Tela konala so slávnostným sprievodom, pri ktorom sa má niesť Sviatosť oltárna. A hoci procesia so Sviatosťou je známa v celej Cirkvi, stavanie štyroch oltárikov je zvykom len v strednej Európe. Zvyk pochádza pravdepodobne z Nemecka, kde sa pri procesii čítali evanjeliá na štyri strany sveta, aby veriaci boli oslobodení od živelných pohrôm. Oltáriky na štyri strany sveta znázorňujú, že ľudstvo zo všetkých svetových strán sa má prísť pokloniť Sviatostnému Spasiteľovi a má uznať čítané evanjelium, ktoré napísali štyria evanjelisti. Tradičnou výzdobou oltárikov môžu byť obrazy a sochy svätcov, kríž, sviece, kvety a hraby postavené pri oltárikoch.

Pri príležitosti tohto sviatku by sme vám chceli dať do pozornosti knihu Zázrak svätej omše. Franz Spirago v nej predkladá „bežnú“ súčasť nášho kresťanského života videnú novými očami. Možno si poviete, že o svätej omši viete všetko. Táto kniha je však plná nových myšlienok a postrehov a vďaka zaujímavým prirovnaniam napomáha kúsok po kúsku odhaľovať jeden z najväčších zázrakov. Jej prečítaním nadobudnete na svätú omšu nový pohľad a už nikdy pre vás nebude tým, čo doteraz.

Jana Gregorovičová za tím Zachej.sk

3.8 Užívateľ (4 Hlasy)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre