Blahoslavený Solanus Casey: Kňaz mnohých zázrakov

Počuli ste už o blahoslavenom Solanusovi Caseym? Život tohto kapucína, ktorý začal svoj kňazský život v tieni zlyhania a nikdy nedostal viac než podradnú prácu, inšpiruje od jeho blahorečenia v roku 2017 mnohých ľudí na celom svete. Začítajte sa do jeho príbehu a spoznajte silu pokory, modlitby a lásky tohto jednoduchého rehoľníka…

Blahoslavený Solanus Casey sa narodil v americkom Wisconsine 25. novembra 1870. Jeho rodičia pochádzali z Írska a svojich 16 detí oddane viedli ku katolíckej viere. Každodenne sa modlili ruženec, čo oslovilo najmä Solanusa, ktorý zostal verný tejto modlitbe až do konca svojho života. Po udelení sviatosti prvého svätého prijímania sa ako 13-ročný zamýšľa nad túžbou vo svojom srdci stať sa kňazom. Ako 21-ročný vstupuje do seminára, ale štúdium je pre neho veľmi náročné. Nadriadení v seminári mu odporúčajú, aby vstúpil do rehole. Solanus sa rozhodol napísať rehoľníkom z rádu jezuitov, františkánov a kapucínov. Každá z reholí ho prijala, čo bolo pre Solanusa zložité. Nevedel sa rozhodnúť, a tak začal s modlitbou novény k Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie. Na konci novény dostal vnuknutie odísť do Detroitu ku kapucínom. Tu sa začína jeho rehoľný a o nejaký čas aj kňazský život. Predstavený rehole sa rozhodol, že Solanus bude vysvätený za „jednoduchého kňaza“. Jeho úlohou v reholi bolo otváranie kláštorných dverí a starostlivosť o kostol. S hrdosťou vykonával túto prácu. Každodenne trávil veľa času pri Najsvätejšej sviatosti oltárnej a modlil sa za ľudí, ktorí prichádzali do kláštora a žiadali o pomoc.

Z jeho úst neustále zneli dve slová: „Bohu vďaka“. Svoje myšlienky si neustále zapisoval a držal sa týchto piatich bodov:

  1. odtrhnúť sa od pozemských náklonností
  2. rozjímať o umučení Ježiša Krista
  3. vždy plniť Božiu vôľu
  4. každodenne kontemplovať pri Najsvätejšej sviatosti oltárnej
  5. modliť sa, lebo kto prosí, tomu bude aj dané

Jeho život bol naplnený pokorou a službou iným. Vždy hovoril, že má dve lásky, a to chorých a chudobných. Do svojho srdca zahŕňal všetkých ľudí, pretože každý z nás trpí chorobou a chudobou na tele, duši a mysli.

Pri kláštorných dverách sa stával obľúbeným rehoľníkom – vrátnikom, ako ho nazývali. Mnohí prichádzali k nemu po radu či požehnanie, a tak sa prostredníctvom jeho modlitieb diali mnohé zázraky. Veriacim odporúčal, aby často prijímali sviatosti a s nadšením hľadali Boha v modlitbe. Kládol ruky na chorých a modlil sa za ich uzdravenie. Jeho modlitby boli vždy vypočuté.  Pripomínal všetkým ďakujúcim, že vďaka patrí najmä Bohu a modlitbám kňazov, ktorí počas omše pamätali na ich úmysly.

V roku 1946 vážne ochorel. Mal bolestivé kožné problémy spojené s ekzémom a psoriázou. Počas posledných desiatich rokov života sa mu stav pokožky veľmi zhoršil. Vysilený a v bolestiach napokon zomrel 31. júla 1957. Jeho posledné slova boli: „Dávam svoju dušu Ježišovi Kristovi.“

Počas jeho života ho predstavený kláštora požiadal, aby si všetky uzdravenia a zázraky, ktoré mu ľudia oznámia, zapisoval. V jeho zápiskoch boli uvedené uzdravenia zápalu pľúc, alkoholizmu, problémov zo zrakom, detskej obrny, rakoviny, záchvatov. Dodnes centrum o. Solanusa Caseyho v Detroite vedie záznamy rôznych uzdravení a zázrakov, ktoré sa aj v dnešnej dobe uskutočňujú na jeho príhovor.

Jeho beatifikácia začala v roku 1976 vyšetrovaním svedkov. Za blahoslaveného bol Solanus Casey vyhlásený 18. novembra 2017 pápežom Františkom.

Solanus Casey presne vedel, čo mal povedať tým, ktorí ho oslovili a požiadali o radu. Učil ľudí, aby boli vďační a milovali povolanie, ku ktorému ich Boh poslal. Ako sám povedal: “Čo na tom, kde sme, kam pôjdeme a čo robíme, keď neslúžime svojím životom Bohu. Čo z toho, keď nebudeme mať so sebou nášho Pána v Najsvätejšej sviatosti. Nezmarme Boží plán v našich životoch. Strach je slabosť, od ktorého je oslobodených len málo ľudí. Tento zákerný nepriateľ nám odoberá pokoj z duše. Pestujme v sebe dôveru v Boha a vopred mu ďakujme za svoju budúcnosť. Nech sa v nás uskutoční jeho vôľa. Ďakujme za akékoľvek okolnosti. Za naše stvorenie, existenciu, za jeho plány v minulosti, ktoré boli zmarené našimi hriechmi a netrpezlivosťou.

Život o. Salanusa Caseyho, plného pokory a lásky voči Bohu a blížnym, nech je vzorom pre nás všetkých. V jeho osobe môžeme vidieť, aká silná môže byť tichá cnosť pokory.

Bl. Solanus Casey, oroduj za nás!

Viac o blahoslavenom Solanusovi nájdete v knihe Solanus Casey: Ďakujte Bohu vopred, ktorú nájdete na Zachej.sk.

PhDr. Lenka Debnár

Obrázok: Detroit Free Press

3.6 Užívateľ (7 Hlasy)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

1 Comment

  • BL.Solanús Casey….orodúj za chorú slúzobnicú Martú….za úzdravenie z rakoviny prsnika…Nech je oslaveny a zvelebeny BOH!

Komentáre