Bl. Jerzy Popiełuszko: Posol pravdy aj pre dnešný svet

„Pravda nás vyslobodí, pretože pravda je len jedna. Môžeme ju vyjadriť slovom áno alebo slovom nie.“ Toto sú mocné slová o. Jerzyho Popiełuszka, ktorý učil, že slobodu dosiahneme iba pokorným životom naplneným v pravde. Keď sa zamyslíme nad týmito slovami, pochopíme, že majú nadčasový charakter. Tento blahoslavený kňaz – mučeník mal ideu pravdy ako stredobod svojich kázní. Poukazoval na to, že ak človek chce zostať slobodným, musí žiť v pravde a nasledovať pravdu, pretože sme povolaní svedčiť o pravde svojimi životmi práve v tej dobe, do ktorej nás Boh povolal.

Jerzy Popiełuszko sa narodil 14. septembra 1947 v Okopoch neďaleko Suchowoli v Poľsku. Jeho rodina bola hlboko veriaca a odmalička v ňom formovala črty silnej duchovnosti a hlbokej úcty k Panne Márii. Rodičia ho naučili, že Boh a viera sú najdôležitejšie hodnoty celého života.

V roku 1972 bol vysvätený za kňaza a od roku 1980 pôsobil v kostole vo Varšave. Úzko spolupracoval s robotníckym združením. Jeho pastoračná služba vo svete práce bola pre neho naliehavou výzvou najmä pre Cirkev. Uvedomoval si, že je nutné evanjelizovať pracovné odbory, ktoré boli zaťažené tvrdou ateistickou doktrínou. Od roku 1982 sa začal aktívne zapájať do štrajkov jednotlivých robotníkov. Slúžil sväté omše za celý národ, za pracujúci ľud, čím začal priťahovať čoraz väčšie zástupy ľudí túžiacich po zmene. Jeho kázne boli založené na základe pravdy obsiahnutej v sociálnych encyklikách pápežov a tiež na slovách Jána Pavla II. a kardinála Stefana Wyszyńského. Všetko toto vnášal do aktuálnych spoločenských a politických tém. Rozoberal bolestivé problémy pošliapavania ľudských práv, dôstojnosti, svedomia či núteného ateizmu, ktoré vytváral samotný politický systém a nútil žiť týmto spôsobom vtedajšiu spoločnosť.

Na túto jeho pastoračnú službu začala komunistická moc proti nemu tvrdý boj. Označila ho ako nebezpečného výtržníka spoločenského poriadku, ktorý vykonáva protištátne aktivity. Komunistická vláda zašla až tak ďaleko, že ho 19. októbra 1984 uniesli dôstojníci tajných služieb ministerstva vnútra a brutálne ho zavraždili. Jeho telo našli v rieke Visla vo veľmi zúboženom stave. Pohrebné obrady sa konali 3 novembra 1984 a jeho pozostatky boli uložené v chráme vo varšavskom Zoliborzi. Krátko po jeho smrti ho začali uznávať ako mučeníka, ktorý zomrel za pravdu. 6. júna 2010 ho pápež Benedikt XVI. vyhlásil vo Varšave za blahoslaveného.

Od roku 2014 sa začal proces jeho kanonizácie. Cirkev prijíma mnoho zázrakov, ktoré sa udiali na jeho príhovor. Známy je zázrak vo Francúzku. Pacient, smrteľné chorý na rakovinu, sa zázračne uzdravil, keď sa kňaz Bernard Brien nad ním pomodlil modlitbu k bl. Jerzymu Popiełuszkovi. Otec Bernard sa narodil presne v ten istý deň ako mučeník Jerzy Popiełuszko, preto si ho zvolil za svojho patróna a často ho prosil o príhovor. V tento deň ich narodenín, 14. septembra, poprosil v modlitbe za zdravie zomierajúceho, a ten po chvíľke otvoril oči. Na ďalší deň po vyšetreniach sa zistilo, že nemá v tele žiadne rakovinové bunky, že je úplne zdravý. Týmto zázrakom sa oficiálne oznámil začiatok kanonizácie.

Blahoslavený otec Jerzy Popiełuszko neochvejne hlásal, že iba evanjelium môže zmeniť tvár sveta. Ľudia musia byť verní pravde a mať čisté svedomie, bez toho nemôžeme realizovať kresťanskú pastoráciu a vytvárať pokoj vo svete. Sloboda svedomia je veľmi dôležitá, je to akoby svätosť, pretože ani sám Boh neobmedzuje ľudské svedomie. Mnohí, ktorí žili v jeho blízkosti, svedčia, že bol hlboko zakorenený v Kristovi, vďaka čomu dokázal premáhať zlo dobrom. Videli, ako k nemu prichádzajú mnohé vystrašené tváre ľudí, aby získali od neho odvahu, radu a pomoc pri riešení svojich problémov. Jeho pokoj a múdrosť boli výnimočné. Bol otvorený voči všetkým ľudom, bez ohľadu na to, kto to bol, odkiaľ pochádzal, čomu veril a čo mal. Označovali ho za titána modlitby, pretože jeho úprimný rozhovor s Bohom menil srdcia ľudí. Počas svojho života viedol k Bohu tých, ktorí v temných časoch stratili nádej. Bol to skromný kňaz s veľkou charizmou, oddaný Bohu a ľudom, hlboko presvedčený o správnosti toho, čo robí. Veľmi presvedčivo ukázal, že blízkosť k Bohu založená na Božom zákone a otvorenosť voči Božej milosti sú základom budovania kresťanskej kultúry a civilizácie, ktorá je zasa zárukou hodnoverného ľudského pokroku.

Svätý Ján Pavol II. počas svojho života vyzdvihol o. Jerzyho Popieułszka ako vzor budovania duchovnej jednoty Európy. Obetoval svoj život za správne hodnoty, ktoré sa nepáčili vtedajšiemu politickému režimu, podobne ako Kristus daroval svoj život za všetkých.

Najväčšou túžbou o. Jerzy Popiełuszka bolo každému človeku ukázať nefalšovaný obraz Ježiša Krista vo svojom vnútri. Ten nájde každý z nás iba vtedy, keď prijme jedinú veľkú pravdu, že je milovaným dieťaťom Božím. Sme jedinečné osobnosti so slobodnou vôľou a vďaka pravde, ktorá vyviera z Boha, môžeme meniť svet k lepšiemu. Ako sám povedal: „Kresťanstvo neochudobňuje osobnosť človeka a jeho život, ale dáva jeho pohľadu na pozemskú existenciu plnší a hlbší rozmer.“ Kresťanská nezištná láska je väčšia ako strach a služba pravde je zdrojom slobody.

Ďakujeme, blahoslavený Jerzy Popiełuszko, za tvoju odvahu bojovať za pravdu. Prosíme, oroduj za nás!

PhDr. Lenka Debnár

Foto: Wikipedia

Produkty súvisiace s týmto článkom

Jerzy Popiełuszko Veci, ktoré sa dejú
v Poľsku, majú
svetový význam
Trpiaci svedkovia viery
0 Užívateľ (0 Hlasy)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre