TOP kniha na Zachej.sk: Moje rozhovory s dušami v očistci

Prečítajte si denníkové zápisky švábskej princeznej Eugénie von der Leyen, ktorej sa zjavovali duše v očistci

„Duše v očistci musia, žiaľ, veľa vytrpieť pre svoju nedbanlivosť, pohodlnú zbožnosť a nedostatok horlivosti za Boha i za spásu blížneho. Ako im len pomôcť? Čím, ak nie láskou, ktorá všetko napraví za nich; ktorá obetuje vlastné skutky cnosti, ak ich počas svojho života ony nekonali?“ Anna Katarína Emmerichová

V dejinách Cirkvi nie je nijakou novotou, že sa duše v očistci spojili práve so šľachtickou dcérou. Aj svätá Katarína Janovská mala početné zjavenia úbohých duší. Bola potomkom veľmi vznešeného rodu Fieschia, z ktorého pochádzali až dvaja pápeži – Innocent IV. a Hadrián V. Jej spis Traktát o očistci (pozn. dostupný ako e-kniha) všetci považujú za „duchovný zjav vyššieho stupňa“. Nemenej významné sú aj denníky švábskej princeznej Eugénie von der Leyen, ktorej sa duše v očistci nielen zjavovali, ale im aj veľmi pomáhala svojimi modlitbami, sebazapreniami, svätými omšami a rôznymi obetami.

Jej denníky pod názvom Moje rozhovory s dušami v očistci sú považované za jeden z najvýznamnejších príspevkov na tému zjavovania sa duší zosnulých, ktorý aj poprední znalci katolíckej mystiky považujú za najautentickejšie dielo svojho druhu. Eugéniin denník zostáva výzvou pre našu dobu, knihou, ktorá mnohým ľuďom nedáva spať, a zároveň knihou, ktorá mnohým ďalším prináša vnútornú útechu. Ukazuje totiž, že aj vrahovia malých detí a iní veľkí hriešnici môžu dosiahnuť milosrdenstvo u Boha a získať spásu. Poslaním denníka nie je ponúknuť lacné strašidelné príbehy, ktoré by vyvolali vzrušenie u znudeného čitateľa. Je skutočnou, existenciálnou výpoveďou o zjaveniach zosnulých, ktorá nám umožňuje aspoň letmo nahliadnuť do posmrtného sveta. Sveta, ktorý bude raz aj naším svetom.

Monika z nášho vydavateľstva o knihe napísala: „Ak si niekto povie, že o očistci a o dušiach v ňom trpiacich už bolo napísané dosť, určite s nim nebudú súhlasiť minimálne úbohé duše v očistci. Akýkoľvek podnet, ktorý kresťana povzbudí k modlitbe a obetám za trpiacu Cirkev, je dobrý a potrebný. Prevažnú časť tejto knihy tvorí denník švábskej princeznej, ktorú (podobne ako Mariu Simmu, zachytené v knihe Dostaňte nás odtiaľto!!!) navštevovali duše z očistca. Nejde tu o žiadnu senzáciu, ktorej cieľom by bolo prinášať informácie zo záhrobia. Dôvod, prečo sa tieto úbohé duše Eugénii zjavovali, bola jej nezištná pomoc: modlitby, obety a zadosťučinenia, ktoré robila, aby týmto dušiam, ktoré za ňou s Božím dovolením prichádzali, pomohla skrátiť ich očistcové utrpenie. Na základe stručných Eugéniiných záznamov môžeme spoznať dôvody, prečo sa konkrétne duše zosnulých ocitli v očistci. Možno v týchto skutkoch nájdeme podobnosť s našim životom. Môže to byť veľké varovanie pre nás, aby sme chyby napravili a urobili zadosťučinenie, ešte kým žijeme a môžeme, a tým sa uchránili od očistcového utrpenia. No zároveň kniha nás má motivovať k neochabujúcim modlitbám a obetám za trpiace duše.“

V knihe Moje rozhovory s dušami v očistci nájdete:
  • životný príbeh princeznej Eugénie
  • denníky princeznej Eugénie z rokov 1921-1928
  • informácie o očistci
  • a ešte oveľa viac

Cirkevne schválenú knihu Moje rozhovory s dušami v očistci si môžete zakúpiť na Zachej.sk.

Martina Bednáriková, Zachej.sk

0 Užívateľ (0 Hlasy)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre