Benedikt XVI.: Drahí bratia kňazi (recenzia)

Úryvky z pápežských homílií pre bohoslovcov, kňazov a biskupov

Benedikt XVI.: Drahí bratia kňazi

Kto je kňaz? Otázka vyslovená mnohými ľuďmi v Cirkvi i mimo nej. Otázka, ktorú si kladieme možno len občas, keď sa niečo škandalózne o kňazoch zjaví v médiách, častejšie, keď zistíme, že „potrebujeme“ vyslúžiť nejakú sviatosť, ale čoraz viac predovšetkým vtedy, keď sa rozhodneme pravidelne navštevovať svätú omšu. Vývoj intenzity v kladení si tejto otázky nie je náhodný. Čím viac totiž človek preniká do tajomstva svätej omše, do tajomstva obety Kristovho života na kríži, tým viac túži rozumieť a je aj pripravený lepšie rozumieť podstate kňazskej služby.

Na tejto ceste spoznávania poslania a povolania kňaza, predtým bohoslovca a možno neskôr aj biskupa, nás vynikajúcim spôsobom sprevádza autor knihy Drahí bratia kňazi, Peter Juan Pablo Bako. Jeho dielo jedinečným spôsobom sumarizuje myšlienky z homílií a príhovorov emeritného pápeža Benedikta XVI. adresované bohoslovcom, kňazom a biskupom, ale i všetkým tým, ktorí chcú viac preniknúť do tajomstiev kresťanskej viery.

Benedikt XVI. vysvetľuje, že „viera je úzko spojená s hľadaním pravdy“. Tiež hovorí o tom, že „pravda nás robí slobodnými pre službu Kristovi“. Preto myšlienky tohto „jednoduchého a pokorného robotníka v Pánovej vinici“, (ako o sebe Benedikt XVI. povedal pri zvolení za pápeža) zozbierané v ponúkanej knihe, sú naozaj vďaka svojej jednoduchosti a zrozumieteľnosti oslobodzujúce v pohľade na úlohu kňaza, na jeho poslanie.

Prínosom knihy je predovšetkým jasné a čisté zadefinovanie osobnosti kňaza v živote Cirkvi i spoločnosti. Myslím si, predstavujúc si nejakú osobu v úlohe kňaza, že v každej kritickej situácii, v ktorej on sám potrebuje povzbudiť, posilniť, zaujať postoj, by som na jeho mieste celkom iste siahla práve po tejto knihe.

Časť venovaná bohoslovcom je najkratšia, ale nesmierne podnetná z hľadiska túžby v srdci mladého človeka, ktorý sa pripravuje na kňazstvo. Benedikt ho vyzýva nebáť sa „položiť Bohu na oltár poklady svojej mladosti“ a stať sa nádejou uprostred tmavého sveta ako „ten, kto dáva samého seba“, teda dáva všetko, čo má.

Páčilo sa mi rozdelenie jednotlivých 3 základných častí knihy na menšie odseky s titulom, ktorý často v 1. osobe singuláru alebo plurálu pozýva zamyslieť sa nad určitým aspektom kňazskej služby. Napr. POSVÄCUJEM SA ČIŽE OBETUJEM SA alebo SME NEHODNÍ, ALE USILUJME SA BYŤ MENEJ NEHODNÍ či napokon i viacerými vetami typu KRISTUS PRIJAL NAŠE TELO. MY MU DAJME TO SVOJE. Vďaka týmto nadpisom čitateľ ľahko nájde práve tú oblasť zo života kňaza, ktorá sa ho dotýka, v ktorej potrebuje povzbudenie alebo lepšie vysvetlenie a prehĺbenie svojich vedomostí.

Tiež oceňujem stručnosť spomenutých menších častí, čo z knihy robí dielo použiteľné po troške na každý jeden deň. Takto sa môže stať skutočným „sýtym pokrmom duše“ pre tých, ktorí majú niečo spoločné so službou kňaza (nielen samotní kňazi, bohoslovci a biskupi, ale i laici, spolupracovníci).

Zvlášť by som knihu odporučila ženám pohybujúcim sa v blízkosti kňazov (matkám, sestrám, spolupracovníčkam), pretože si myslím, že pre verné zotrvanie kňazov v ich službe má v budúcnosti kľúčový význam práve správne pochopenie kňazskej služby ženami.

Ak je Benedikt XVI. skutočným vzorom kňaza, ktorý prešiel všetkými možnými fázami, resp. „hodnosťami“, aké kňaz môže z Božej milosti dosiahnuť, natíska sa otázka, vďaka čomu v týchto etapách svojho života obstál ako kňaz, ktorý sa nebál byť poslušným a zároveň zostať sám sebou? Odpoveď nám ponúka práve ponúkané knižné dielo: „Tá veľká hviezda, tá skutočná Supernova, ktorá nás vedie, je sám Kristus. On je takpovediac explóziou Božej lásky, ktorá ožaruje svet jasom jeho srdca…. Drahí priatelia, vy ste nasledovali hviezdu Ježiša Krista, keď ste povedali „áno“ kňazstvu…“

Benedikt XVI. - Drahí bratia kňazi

Autorka recenzie: Elena Blašková

Bibliografický popis: BENEDIKT XVI. 2017. Drahí bratia kňazi. Úryvky z pápežských homílií pre bohoslovcov, kňazov a biskupov. Nitra : Gorazd, 198 s., viazaná, ISBN: 978-80-89481-39-2.

5 Užívateľ (1 Hlas)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre