Alex Kendtrick, Stephen Kendrick: Dar modlitby (recenzia)

Autori Stephan a Alex Kendrickovci sa v publikácií Dar modlitby venujú podrobne tematike modlitby zo širokého uhla pohľadu. Kniha na mňa pôsobila mimoriadne pútavo. Je rozdelená do 35-tich kapitol, v ktorých podrobne rozoberajú modlitbu zakaždým z inej perspektívy.

Alex a Stephen Kendrick: Dar modlitbyKniha postupne vysvetľuje pôvod modlitby, spôsob ako a začo sa modliť a zároveň aj to, čo má byť skutočným cieľom a zmyslom modlitby. Autori poukazujú na fakt, že modlitba a duchovný život s Bohom by mali byť neodlúčiteľnou súčasťou každodenného života všetkých ľudí, nielen kresťanov.

Odkazy na jednotlivé časti Biblie sú nápomocným vodítkom, na ktorom môže čitateľ stavať základy svojho modlitebného života. Samotní autori uvádzajú v úvode, aby sa jednotlivé kapitoly čítali samostatne. Každý deň nová. Ako potrebné vitamíny duchovného života. Čitateľ tak bude mať príležitosť hlbšie sa zamyslieť nad obsahom daného textu a prežiť ho hlbšie a intenzívnejšie.

Mimoriadne sa mi páčili modlitby uvedené na konci každej kapitoly.

Autori poukazujú na problémy, s ktorými sa pri modlitbe istotne stretáva každý kresťan. Jedným z nich, sama si myslím, že aj častým, je napríklad to, že mnohí miestami máme pocit, že modlitba, ktorou Boha o niečo konkrétne žiadame nie je vypočutá a že naše slová padajú do neúrodnej pôdy. Ak sa niečo, o čo Boha prosíme nenaplní v časovom rozmedzí, ktoré sme si vo svojom ľudskom zmýšľaní naplánovali, cítime sa byť zranení, oklamaní, podvedení, …. Nadobúdame pocit, že naša modlitba je zbytočná a ocitáme sa v začarovanom kruhu sklamania. Vôbec to tak však nemusí byť.

Mnohokrát si neuvedomujeme, že Boží plán je niekedy iný ako si myslíme a mnohokrát to, za čo sa modlíme, nie je pre nás úplne to najlepšie. Boh je Láska. Boh je dobrý Otec – Otec, ktorý miluje počúvať naše srdce a plniť jeho túžby. No zároveň Otec, ktorý vidí, čo je pre nás dobré a kedy je správny čas pre nejaké požehnanie. Publikácia nás vedie, aby sme sa celí odovzdali Kristovi a dôverovali mu. On predsa najlepšie vie, čo je pre nás najlepšie.

Modlitba je nástrojom vzájomnej komunikácie, nástrojom úcty a lásky k Bohu. Modlitba pôsobí ako ochranný štít proti diablovi, ktorý sa nás snaží zviesť na hriech a ukradnúť nám dar spásy.

Byť duchovne silný znamená mať dostatočnú silu bojovať proti zlu a kráčať cestou modlitby do Božieho chrámu. Každý má túto silu, len je na nás, nakoľko chceme touto cestou kráčať. Je našou kresťanskou povinnosťou venovať svoj čas Bohu, milovať ho tak ako miluje On nás a pôsobiť na naše okolie, našich známych i menej známych, aby tiež okúsili silu Božieho milosrdenstva.

<<Kúpiť knihu Dar modlitby>>

Autorka recenzie: Zuzana Farkašová

Bibliografický popis: KENDRICK, Stephen a Alex KENDRICK. Dar modlitby: Tajomné a nádherné privilégium rozprávať sa s Bohom. Tatran, 2017, 247 s. ISBN 9788022208451.

 

4.5 Užívateľ (1 Hlas)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre