Ako dobre poznáte Annu Katarínu Emmerichovú? Otestujte sa!

Blahoslavená Anna Katarína Emmerichová (8. september 1774 – 9. február 1824) je známa najmä svojimi mystickými zážitkami. Udalosti, ktoré jej Boh zjavil, zachytáva mnoho kníh; azda najznámejšími z nich sú knihy Umučenie Pána Ježiša či Život Panny Márie, ktoré fascinujú verejnosť už od ich prvého vydania. Život tejto mníšky, mystičky a stigmatičky je však záhadou ešte aj teraz, viac než 240 rokov po jej smrti.

Anna Katarína je na Slovensku veľmi obľúbenou blahoslavenou. Mnohí ľudia dokonca čítali nie iba jednu, ale hneď viacero z jej kníh. Pre tých z vás, ktorí túto výnimočnú blahoslavenú poznáte (ale aj tých, ktorí by ste sa o nej chceli dozvedieť viac), sme si pripravili malý kvíz. Otestujte sa a zistite, ako dobre Annu Katarínu poznáte. Správne odpovede nájdete na konci kvízu.

1. V ktorej krajine Anna Katarína Emmerichová žila a pôsobila?

A. Holandsko
B. Nemecko
C. Švajčiarsko

2. Anna Katarína celý život trpela jednou chorobou, ktorá jej sťažovala normálny život. Viete akou?

A. krivicou
B. kožnou chorobou
C. obličkovými kameňmi

3. Akému remeslu sa Anna Katarína venovala pred vstupom do kláštora?

A. bylinkárstvu
B. hrnčiarstvu
C. krajčírstvu

4. Do akej rehole Anna Katarína v roku 1802 vstúpila?

A. k františkánkam
B. ku karmelitánkam
C. k augustiniánkam

5. Videnia Anny Kataríny zaznamenával takmer 6 rokov Clemens Brentano. Aké bolo jeho povolanie?

A. kňaz
B. básnik
C. učiteľ

6. Dielo Umučenie Pána Ježiša podľa videní blahoslavenej Anny Kataríny Emmerichovej sa stalo predlohou známeho filmu. Viete ktorého?

A. Umučenie Krista
B. Syn Boží
C. Mária z Nazaretu

7. Videnia Anny Kataríny sú na rozdiel od evanjelií:

A. strohšie a dokumentaristickejšie
B. živšie a plné emócií
C. sú rovnaké ako evanjeliá

8. Počas svojho života Anna Katarína istú dobu:

A. opatrovala staršieho kňaza
B. cestovala
C. strávila vo väzení

9. Anna Katarína predpovedala:

A. vojnu Severu proti Juhu
B. zjavenia vo Fatime
C. vlastnú smrť

10. Kto vyhlásil Annu Katarínu Emmerichovú za blahoslavenú?

A. Ján Pavol II.
B. Benedikt XVI.
C. Ján XXIII.

Správne odpovede: 1. B, 2. A, 3. C, 4. C, 5. B, 6. A, 7. B, 8. A, 9. C, 10. A

Produkty súvisiace s týmto článkom:

Anna Katarína
Emmerichová
– Životopis
Obety a utrpenia
A. K. Emmerichovej
Rozjímanie nad ružencom
podľa videní bl. A. K. Emmerichovej

Martina Bednáriková, Zachej.sk

5 Užívateľ (2 Hlasy)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre