Aj malá pomoc robí zázraky

Vincentská rodina organizuje celoslovenskú verejnú zbierku s názvom Boj proti hladu na pomoc chudobným na Haiti, Hondurase, Albánsku, Rusku, Ukrajine a na Slovensku. Pri tejto príležitosti vám prinášame svedectvo sestry Monicy zo Španielska, ktorá vám priblíži svoju misijnú prácu na Haiti.

Volám sa Monica de Juan, pochádzam zo Španielska. Som Dcéra kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul už 25 rokov a ako misionárka na Haiti pôsobím od júna 2011.

Na Haiti som bola najskôr na 3 mesiace v roku 2010 po veľkom zemetrasení z 12. januára. Cítila som, že sa túžim deliť so svojím životom s bratmi a sestrami v chudobnejších krajinách. Chcela som, aby moja služba bola knihou, v ktorej by mohli objavovať milujúcu prítomnosť Boha, jeho dobrotu a zaľúbenie.

Už od začiatku mi Pán vyšiel v ústrety – a ako vždy ma prekvapil. Videla som, že práve tí najchudobnejší mi pomohli priblížiť sa viac k Pánovi. Oni – so svojou vierou, nádejou, radosťou, napriek toľkým ťažkostiam a problémom, ktorým museli v živote čeliť, ma priviedli k objaveniu pravdivosti slov sv. Vincenta de Paul, že „chudobní nás evanjelizujú“. Pomohli mi objaviť skutočnú hodnotu jednoduchých a malých vecí každodenného života: gestá jemnosti, štedrosti, nehy.

Vidieť to, čo je v živote najdôležitejšie: rodina, priateľstvo, láska… Veci, ktoré niekedy máme a neprikladáme im dostatočný význam a ktoré toľko ľudí nemá šťastie mať: vodu, svetlo, jedlo, zdravie, vzdelanie…

Týmito slovami by som sa chcela poďakovať našim priateľom z Boja proti hladu – obyvateľom Slovenska, za ich štedrosť a blízkosť s nami a s našou misiou. Vaša podpora nám umožňuje aspoň trochu zmierniť utrpenie a dať nádej našim najchudobnejším bratom a sestrám na Haiti.

Toto gesto, i keď vám sa možno zdá malé, je veľké pred Bohom a robí na Haiti zázraky. Dáva možnosť získať lieky pre chorého človeka, jedlo pre podvyživené deti, školské potreby pre deti v škole, pomôcť rodine pri otvorení malého obchodu alebo kúpiť palivo pre naše auto, aby sme sa s našou mobilnou klinikou mohli dostať do vzdialených oblastí a na odľahlé miesta.

Nepochybujte, potrebujeme vás, aby ste pokračovali v prepožičaní vašich rúk, aby sa Ježiš Kristus mohol aj dnes sprítomniť uprostred tohto trpiaceho sveta. Podporiť Boj proti hladu znamená podporiť život a nádej našich najchudobnejších!

Ďakujeme za vašu spoluprácu!

Sr. Monica de Juan, DKL

Viac o zbierke Boj proti hladu nájdete na www.bojprotihladu.sk.

5 Užívateľ (1 Hlas)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre