Čerešňová bublanina podľa svätej Hildegardy z Bingenu

Svätá Hildegarda, mníška a učiteľka Cirkvi, je známa predovšetkým svojimi duchovnými spismi a prácou z oblasti medicíny. Málokto však vie, že sa zaoberala aj stravou. Prinášame vám jednoduchý a zároveň veľmi chutný recept na čerešňovú bublaninu, ktorú podľa zásad svätej Hildegardy vo svojej knihe Kuchyňa svätej Hildegardy pripravila autorka Marie-France Delpechová. Prajeme vám dobrú chuť!

Read More

Hľadaj znamenia

Od figovníka sa naučte podobenstvo. Keď jeho ratolesť mladne a vyháňa lístie, viete, že je blízko leto. Tak aj vy, až uvidíte, že sa toto deje, vedzte, že je blízko, predo dvermi. Veru, hovorím vám: Nepominie sa toto pokolenie, kým sa to všetko nestane. Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú. (Mk 13, 28-31)

Read More

Spasiteľ sveta

Kráľa kráľov uctieva všetko stvorenie – iba my ľudia niekedy zabúdame, že máme toto privilégium. Sme takí zahľadení do seba, že nás často ovládne pýcha, hnev a mrzutosť, a to najmä v zhone predvianočného obdobia. Preto dnes zabudnite na seba a uprite zrak na Kráľa slávy. Nech je dnes vaším stredobodom on aj vďaka zamysleniu, ktoré vám prinášame z novej knihy Pripravte mu miesto.

Read More

Modlitba za odvahu

Podľa Katechizmu Katolíckej cirkvi je modlitba „povznesenie duše k Bohu“ (KKC 2559). V úprimnom vyjadrení srdca nám však často bráni náš strach. Prinášame vám preto nádhernú modlitbu za odvahu, ktorá je zároveň dialógom s tým, ktorý nás stvoril a najdokonalejšie nás pozná. Veríme, že vám pomôže uvedomiť si nekonečnosť Božej lásky voči nám.

Read More

Modlitba za odstránenie generačného prekliatia

Rodiny sú domácimi cirkvami, kde Ježiš rastie – rastie v láske manželov, rastie v živote detí. Preto nepriateľ tak často útočí na rodinu. Diabol nechce vidieť rodinu, snaží sa ju zničiť, aby v nej už nebola žiadna láska. Čo môžeme v tejto zložitej situácii robiť, ako môžeme proti jeho úkladom bojovať? Na pomoc prichádza nová kniha Ako oslobodiť a uzdraviť rodiny. Práve z tejto knihy vám prinášame silnú a hlbokú modlitbu za odstránenie generačného prekliatia v rodine.

Read More

O tajomstve nepoškvrneného počatia najsvätejšej Panny Márie

Dobre známy príbeh z knihy Genezis nám hovorí o prvom hriechu našich prarodičov Adama a Evy, ktorí sa vzbúrili voči Bohu a následne boli vyhnaní z raja. Tento ich prvý hriech a jeho následky sa prejavili na všetkých ľuďoch, ktorí sa odvtedy narodili na zemi. Iba Panna Mária bola od tohto hriechu uchránená. Pýtate sa ako? Úryvok z diela Mystické mesto Božie I – Počatie od španielskej mystičky Márie od Ježiša z Agredy vám povie viac. 

Read More