30-dňová novéna k Panne Márii

Prinášame vám text modlitby k úcte Panny Márie, ktorá sa modlí 30 po sebe nasledujúcich dní. Veríme, že jej odriekaním na príhovor Panny Márie získame milosti, o ktoré prosíme. Modlitba sa tiež odporúča počas 30 po sebe nasledujúcich piatkov.

Ó, slávna a požehnaná Mária, Matka milosti a nádeje, tešiteľka skľúčených! Bolesťou a smútkom, ktorú si prežívala, keď bol tvoj jednorodený Syn Ježiš Kristus potupovaný s zavesený na kríž, a skrze lásku, ktorú tvoj syn voči tebe prežíval, maj zľutovanie so mnou, úbohým, vo všetkých mojich trápeniach a starostiach, a pomôž mi nájsť pokoj v mojej chorobe a utrpení.

Ty si Matka milosti, útočisko núdznych a osamotených. Vzhliadni milosrdne na mňa a počuj moju modlitbu! Pre moje hriechy je môj duch utrápený. Kdeže len nájdem útechu, ak nie v tvojom materinskom náručí?

Vypočuj milosrdne moju pokornú prosbu (tu uveďte svoju prosbu).

O to ťa prosím skrze nekonečné milosrdenstvo tvojho Syna, ktorý sám seba pokoril a prebral našu prirodzenosť, aby prišiel na tento svet.

O to ťa prosím skrze jeho agóniu v záhrade, kde sa modlil ku svojmu Otcovi, aby, ak je to možné, odňal od neho kalich horkosti.

O to ťa prosím skrze jeho utrpenie, keď bol zviazaný, bičovaný a vyzlečený.

O to ťa prosím skrze jeho trpezlivé znášanie urážok, obvinení, posmievania a nespravodlivého rozsudku, ktorým bol odsúdený na smrť.

O to ťa prosím skrze jeho slzy a odovzdanie sa do Božích rúk, skrze jeho smútok a bolesť.

O to ťa prosím skrze jeho krvavé tŕním korunovanie, skrze jeho hrozné pribíjanie na kríž, skrze nepredstaviteľný smäd a horký nápoj, ktorý mu pol ponúknutý na kopiji.

O to ťa prosím skrze jeho odovzdanie svojho ducha Otcovi a skrze jeho krv, zmiešanú s vodou v rane na jeho boku.

O to ťa prosím skrze jeho nepoškvrnený život, kruté umučenie a hanebnú smrť na kríži.

O to ťa prosím skrze jeho slávne víťazstvo nad smrťou, keď na tretí deň vstal z mŕtvych, skrze jeho zjavenie počas štyridsiatich dní a radosť, ktorú to v tebe muselo spôsobiť.

O to ťa prosím skrze milosť Ducha Svätého prítomného v ohnivých jazykoch, ktoré inšpirovali apoštolov k tomu, aby kázali evanjelium celému svetu.

O to ťa prosím skrze zjavenie tvojho Syna v posledný deň, keď príde súdiť živých i mŕtvych.

O to ťa prosím skrze jeho súcit s tebou pri tvojom nanebovzatí.

Ó, požehnaná Matka Mária, poteš ma v trápení (tu zopakujte svoju prosbu), oroduj za mňa u svojho Syna, ktorý ťa miluje. Vypros pre mňa u svojho Syna živú vieru, nádej, láskavosť, pravú kajúcnosť a odhodlanie prechádzať nástrahami života. Vypros pre mňa dar prijať pred mojou smrťou posledné pomazanie, sviatosť zmierenia a Eucharistie.

Amen.

Produkty súvisiace s touto modlitbou

 
5 novén k Panne Márii,
Pomocnici kresťanov
Živá novéna k Panne
Márii, rozväzovačke
uzlov
Kecharitomene –
Milostiplná
2.7 Užívateľ (22 Hlasy)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre