30 dňová novéna k Panne Márii na pôst a na piatky

Táto modlitba k úcte Panny Márie sa modlí 30 dní. Dúfame, že jej odriekaním a na Jej príhovor získame milosti o ktoré prosíme. Modlitba sa tiež odporúča na pôstne obdobie a počas piatkov.

Ó, slávna a požehnaná Mária, Matka milosti a nádeje, tešiteľka skľúčených, bolesťou a smútkom, ktorú si prežívala keď bol tvoj jednorodený Syn  Ježiš Kristus potupovaný s zavesený na kríž, a skrze lásku, ktorú tvoj syn voči tebe prežíval, maj zľutovanie so mnou, úbohým, vo všetkých mojich trápeniach a starostiach, a pomôž mi nájsť pokoj v mojej chorobe a utrpení.

Ty si Matka milosti, útočisko núdznych a osamotených. Vzhliadni milosrdne na mňa a počuj moju modlitbu.

Pre moje hriechy je môj duch utrápený. Kdeže len nájdem útechu, ak nie v Tvojom materinskom náručí?

Vypočuj milosrdne moju pokornú prosbu.

O to ťa prosím skrze nekonečné milosrdenstvo Tvojho Syna, ktorý sám seba pokoril a prebral našu prirodzenosť, aby prišiel na tento svet.

O to ťa prosím skrze Jeho agóniu v záhrade, kde sa modlil ku Svojmu Otcovi, aby, ak je to možné, odňal od neho kalich horkosti.

O to ťa prosím skrze Jeho utrpenie, keď bol zviazaný, bičovaný a vyzlečený.

O to ťa prosím skrze Jeho trpezlivé znášanie urážok, obvinení, posmievania a nespravodlivého rozsudku, ktorým bol odsúdený na smrť.

O to ťa prosím skrze Jeho slzy a odovzdanie sa do Božích rúk, skrze jeho smútok a bolesť.


O to ťa prosím skrze Jeho krvavé tŕním korunovanie, skrze jeho hrozné pribíjanie na kríž, skrze nepredstaviteľný smäd a horký nápoj, ktorý mu pol ponúknutý na kópii.

O to ťa prosím skrze Jeho odovzdanie svojho ducha Otcovi a skrze Jeho krv zmiešanú s vodou v rane na jeho boku.

O to ťa prosím skrze Jeho nepoškvrnený život, kruté umučenie a hanebnú smrť na kríži.

O to ťa prosím skrze Jeho slávne víťazstvo nad smrťou, keď na tretí deň vstal z mŕtvych, skrze jeho zjavenie počas štyridsiatich dní a radosť, ktorú to v tebe muselo spôsobiť.

O to ťa prosím skrze milosť Ducha Svätého prítomného v ohnivých jazykoch, ktoré inšpirovali apoštolov k tomu, aby kázali evanjelium celému svetu

O to ťa prosím skrze zjavenie Tvojho Syna v Posledný deň, keď príde súdiť živých I mŕtvych.

O to ťa prosím skrze Jeho súcit s Tebou pri Tvojom Nanebovzatí.

Ó, požehnaná Matka Mária, poteš ma v trápení (tu uveďte svoje potreby), oroduj za mňa u Svojho Syna, ktorý ťa miluje.

Vypros pre mňa u svojho Syna živú vieru, nádej, láskavosť, pravú kajúcnosť a odhodlanie prechádzať nástrahami života.

Vypros pre mňa dar prijať pri mojej smrti dar poslednej sviatosti a neustále žiť pre mojich príbuzných, živých i mŕtvych.

Amen.

Produkty súvisiace s touto modlitbou:

Agónia Ježiša v Getsemanskej záhrade Krížová cesta s pápežom Františkom Zjavenia sv. Brigity Švédskej
Agónia Ježiša v Getsemanskej záhrade Krížová cesta s pápežom Františkom Zjavenia sv. Brigity Švédskej

 

5 Užívateľ (3 Hlasy)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre