Juraj Pigula: 3 novény k sv. Rite (recenzia)

3 novény k sv. Rite

Iba máločo  v živote je také rôzne a pritom vo svojom základe také konzervatívne ako modlitba. Každý z nás má zväčša svoje „obľúbené“ modlitby bežného dňa, ale aj sviatkov, Veľkonočného obdobia, či Adventu. Tak ako máme svojich svätých a patrónov, ku ktorým sa častejšie obraciame v rôznych peripetiách života, máme aj  ustálené formy a miesta modlitby. Do tohto kolobehu je niekedy a niekomu dosť veľkým problémom zaradiť nového, menej známeho svätého a iný, možno náročnejší spôsob modlitby.

3 novény k sv. Rite, cez zostavovateľa a autora pátra Juraja Pigulu OSA, nám ponúkajú zmenu modlitebných stereotypov, cez nám menej známu svätú osobu, spôsobom novény (deviatnika), ktorý dlhodobo patrí do ľudovej zbožnosti a tradície Cirkvi.

Svätá Rita, ako ju vnímal  svätý Ján Pavol II., nasledovala spiritualitu svätého Augustína a stala sa vernou  učeníčkou  Ukrižovaného. Odovzdala nám posolstvo, ktoré sa vynára z jej života. Pokora a poslušnosť boli cestou, po ktorej kráčala až k úplnému pripodobeniu sa tomu, ktorý bol pre nás ukrižovaný. Veriacim je známa ako svätica s krvácajúcim tŕňom na čele.

V máji 1900 vyhlásil pápež Lev XIII  Ritu za svätú.  Odvtedy patria k oslavám jej sviatku aj červené ruže. Svätá Rita nemala ľahký život. Ako poslušná manželka znášala negatívne vlastnosti svojho manžela, ktorý vraj bol veľmi hnevlivý. Ako matka zas musela znášať smútok nad smrťou svojich synov. Zároveň dokázala odpustiť všetkým a chcela žiť aj naďalej spolu s Ježišom, respektíve ešte bližšie k nemu. Po vstupe do kláštora musela znášať aj posmešky od mladších spolusestier  a v posledných rokoch života  aj bolesti a ťažké choroby.

Pre dnešných ľudí je svätá Rita vzorom v mnohých situáciách. O jej orodovanie prosia mladí, ktorí majú problém s rodičmi, manželky, ktoré majú problém so svojimi manželmi, matky, ktoré majú problém so svojimi deťmi, ako  aj chorí a v neposlednom rade aj zasvätené osoby, kňazi a rehoľníci. Rita by rozumela každému z nás, lebo jej život bol naozaj pestrý. Aj preto je jednou z najobľúbenejších svätých v Taliansku, kde ju samozrejme poznajú najlepšie. V dnešnej dobe veľmi potrebujeme svätých, ktorí za nás orodujú v neriešiteľných či zúfalých situáciách života. Tak,  ako sme sa  naučili v zúfalých životných situáciách prosiť o pomoc  svätého Júdu Tadeáša, môžeme  spoľahlivo zaradiť do spektra orodovníkov takéhoto významu aj svätú Ritu.

Forma novény má zvyčajne za cieľ pripraviť veriaceho uvedomelejšie na nejakú slávnosť (Vianoce, Svätodušné sviatky, mariánske sviatky či sviatky svätých). V Cirkvi sa rozšírila aj novéna, v ktorej si jednotlivý veriaci vyprosuje nejakú špecifickú milosť. Novéna ako forma modlitby, trvajúca niekoľko dní, sa inšpiruje  modlitbou apoštolov, ktorí boli zhromaždení okolo Panny Márie vo večeradle počas deviatich dní, medzi  Nanebovstúpením Pána a Zoslaním  Ducha svätého na päťdesiaty deň po Zmŕtvychvstaní Spasiteľa.

Útla brožúrka (64 strán) obsahuje  tri novény pochádzajúce priamo z talianskej Cascie, v ktorej svätica žila v komunite augistiniánok od 40. rokov  života až do svojej smrti .

• Prvá Malá novéna k sv. Rite je rozdelená do niekoľkých odstavcov zakončenými modlitbou Sláva Otcu, nasleduje Modlitba za ovocie Ducha svätého, Otče náš a končí sa Záverečnou modlitbou. Tento text aj s modlitbami sa odporúča modliť sa celý, a to každý deň počas deviatich dní.

• Druhá Novéna k sv. Rite s citátmi zo svätého písma je rozdelená na každý deň. Obsahovo prvý deň  je dňom viery, nasleduje deň nádeje, lásky, modlitby, trpezlivosti, sily, odovzdanosti, odpustenia a dobrej vôle. Pridaným  je 10. deň – deň poďakovania.

• Tretia, Slávnostná novéna k sv. Rite má na každý deň určené odporúčané modlitby, za ktorými vždy nasleduje Otče náš, Zdravas Mária, a Sláva Otcu, Modlitba za ovocie ducha svätého a Záverečná modlitba. Na konci brožúrky je uvedený krátky životopis sv. Rity, predstavenie rehole sv. Augustína v Košiciach a vizualizácia Sanktuária sv. Rity v Košiciach.

Je možno iba zaželať veriacim, ktorí vezmú do ruky túto milú a nádejnú knižku, aby v nej našli to dobré, čo hľadajú pre seba, pre svojich bližších či vzdialených. Aby sa tak pridali k zástupom všetkých tých, ktorým sa sv. Rita stala najúčinnejšou orodovníčkou v neriešiteľných životných situáciách.

<Kúpiť knihu 3 novény k sv. Rite>

Autorka recenzie: Katarína Adamicová

Bibliografický popis: PIGULA, J. 2015. 3 novény k sv. Rite, Košice : Zachej.sk, 64 s., brožovaná, ISBN: 978-80-971-881-0-8.

5 Užívateľ (2 Hlasy)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre